SFL toteuttaa junioritoiminnan kyselyn jäsenseuroilleen

Suomen frisbeegolfliitto lähettää viikolla 17 kaikille jäsenseuroilleen junioritoimintaa koskevan kyselyn. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa jäsenseurojen junioritoiminnan tilasta, sekä kartoittaa toimintaan liittyviä haasteita ja onnistumisia.

Jäsenseuroilla on aikaa vastata kyselyyn 10.5.2020 asti. Linkki kyselyyn lähetetään seurojen yhteyshenkilöille sähköpostitse.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään liiton jäsenseuroille tuotettavan junioritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi kyselyn tuloksia käytetään osana ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajan opintojaan viimeistelevän Leo Piirosen opinnäytetyössä. Piironen on toiminut liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina huhtikuusta 2020 alkaen.

“Toivomme, että seurat vastaavat kyselyyn huolella, sillä nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ja mihin suuntaan junioritoimintaa lähdetään kyselyn tulosten pohjalta rakentamaan”, Piironen toteaa.

Suomen frisbeegolfliiton 2030-visio sisältää neljä strategista valintaa, jotka ovat

  • Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
  • Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
  • Yhdenvertaisuus
  • Huippu-urheilu ja media

Aiemmin mainittujen tavoitteiden lisäksi kysely toimii askeleena kohti liiton vision mukaista vakiintunutta junioritoimintaa ja kouluyhteistyötä. 

Liiton visioon 2030 voit tutustua täällä.

Kyselyn arvioitu valmistumisajankohta on kesällä 2020 ja tulokset julkaistaan myöhemmin liiton verkkosivuilla.