Liitopäivillä ja syyskokouksessa linjattiin liiton tulevaisuutta

Perinteikkäitä, seura-aktiiveille suunnattuja Liitopäiviä vietettiin 26.-27.10.2019 Raaseporissa, Urheiluopisto Kisakeskuksessa. Kaksipäiväinen tapahtuma huipentui sunnuntaina järjestettyyn syyskokoukseen.

Liitopäivien ohjelmassa käsiteltiin eri jaostojen kuulumisia ja tulevaisuuden visioita, sääntöasioita sekä Suomisportin ajankohtaisia kuulumisia. Ryhmätöiden parissa ideoitiin yhdessä liiton ja seurojen toiminnan kehittämistä muun muassa juniori-, masters- ja kilpailutoiminnan saralla. Liitopäiviin otti osaa yhteensä 60 henkilöä. 

Syyskokouksessa vahvistettiin jäsen- ja lisenssimaksut — tavoitteena toiminnan laajentaminen

Sunnuntaisessa syyskokouksessa vahvistettiin jäsen- ja lisenssimaksut, liiton talousarvio sekä toimintasuunnitelma kaudelle 2020. Keskustelua käytiin erityisesti tulevan kauden jäsen- ja lisenssimaksuista. Jäsen- ja lisenssimaksujen suuruuksista annettiin kokouksessa kolme eri esitystä: jäsenmaksujen korotus, lisenssimaksujen korotus sekä esitys kummankin korotuksesta. Äänestyksessä tehdyistä esityksistä valituksi tuli pelkkien lisenssimaksujen nosto. 

Ensi vuoden jäsenmaksut ovat vuoden 2019 tapaan aikuiselta 3 € ja juniorilta 2 €. SFL:n kilpailulisenssi 2020 kustantaa puolestaan aikuiselta 60 € ja juniorilta 30 €. Jäsen- ja lisenssimaksuihin lisätään Suomisportin transaktiokulu 1,5 €. 

Korotuksen taustalla on liiton toiminnan laajentaminen ja kehittäminen. 

”Uusien askeleiden ottaminen liiton ja kotimaisen frisbeegolftoiminnan kehittämisessä vaatii taakseen lisää resursseja. Tulevalla kaudella liitossa panostetaan erityisesti lasten ja nuorten toiminnan sekä koulutuksen kehittämiseen. Liitolle palkataan toiminnanjohtajan rinnalle vuoden 2020 aikana uusi projektityöntekijä kehitystyötä toteuttamaan. Liitto hakee toimintaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen ohelle myös erillistä hankeavustusta”, liiton puheenjohtaja Ari Penttala avaa. 

Muutoksia SFL:n alaisten kilpailuiden td-henkilöstön vaatimuksiin

Lisenssi- ja jäsenmaksujen vahvistamisen yhteydessä käsiteltiin myös kokousaloite SFL:n alaisten kilpailuiden td-henkilöstön vaatimuksiin liittyen. Kokouksessa päätettiin tehdä hallituksen esityksen mukaisesti muutoksia käytäntöön. Aiemmin SFL:n kilpailussa td-henkilöstöön kuuluminen on edellyttänyt voimassaolevaa SFL:n kilpailulisenssiä sekä PDGA:n Certified Official -sääntökoetta. Jatkossa SFL:n vaatimukset td:lle ovat voimassaoleva PDGA-jäsenyys ja sääntökoe. 

Huomioitavaa on, että kilpaileminen SFL:n alaisissa kilpailuissa vaatii kuitenkin edelleen kilpailulisenssin. Suomalaiselle pelaajalle SFL:n kilpailulisenssi vaaditaan kaikkiin SFL:n alaisiin kilpailuihin. Lisenssikauden PDGA-jäsenyys sisältyy SFL:n kilpailulisenssin hintaan, ja liitto tilaa/uusii sen lisenssikaudelle voimaan pelaajalle Suomisportin lisenssioston jälkeen (0-9 päivän viive). PDGA-jäsenyyden ostaminen suoraan PDGA:lta ei vaikuta SFL:n lisenssin hintaan.

Uudet lisenssit tulevat myyntiin Suomisport-palveluun perjantaina 1.11.2019. Tarkemmat ohjeistukset vuoden 2020 jäsenyys- ja lisenssiasioihin päivitetään SFL:n nettisivuille lähipäivien aikana. 

Anttiroiko, Kivelä ja Wikman hallitukseen

Sunnuntaisessa syyskokouksessa hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2020-2021 valittiin Petri Anttiroiko (uusi), Markku Kivelä (jatkaa) ja Mikko Wikman (jatkaa).

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin liiton päivitetty visio 2030 ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021. Vision ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitysprosessi on perustunut vuonna 2019 toteutettuihin seura- ja harrastajakyselyihin, tilastoihin sekä luonnoksista kerättyyn palautteeseen. 

Vision 2030 osa-alueita ovat lapset ja nuoret, seuratoiminta ja liiton tuki, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa vahvistettuja toimenpiteitä ovat erityisesti syrjintää ehkäisevien toimintamallien ja ohjeistusten laatiminen, tietoisuuden levittäminen ja lisääminen esteettömistä frisbeegolfradoista sekä naisjaoston toiminnan tukeminen.