Kuulumisia sääntö- ja kurinpitosektorilta — Kotamäki PDGA:n sääntökomitean jäseneksi

Suomalainen Ville Kotamäki on nimitetty frisbeegolfin kansainvälisen kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin (PDGA) sääntökomitean (Rules Committee) jäseneksi. Kotamäki toimii myös puheenjohtajana PDGA Europen kurinpitokomiteassa, joka esikäsittelee kaikki Euroopassa tapahtuvat kurinpitotapaukset.

Suomen frisbeegolfliiton puheenjohtajana vuosina 2013-2016 toiminut Ville Kotamäki on nimitetty PDGA:n sääntökomitean jäseneksi. Sääntökomiteaan haettiin uusia jäseniä alkuvuodesta. Komiteaan valittiin kaiken kaikkiaan viisi uutta jäsentä. Yhteensä komiteaan kuuluu seitsemän jäsentä.

Ville Kotamäki. Kuva: SFL / Toni Laitiala

 

Sääntökomitean tehtävänä on kehittää lajin sääntöjä ja ohjeistuksia.

”Tähän mennessä olemme esimerkiksi valmistelleet vuoden 2020 sääntökirjaa. Esittämämme muutokset ovat tällä hetkellä PDGA:n hallituksen käsittelyssä”, Kotamäki kertoo.

PDGA Europen kurinpitokomitea käsittelee Euroopassa tapahtuvat kurinpitotapaukset

Kansainvälisen lajilliton sääntökomitean lisäksi Kotamäki toimii luottamustehtävissä myös maanosaliitossa PDGA Europessa. Kotamäki on PDGA Europen kurinpitokomitean puheenjohtaja. Kurinpitokomitean muita jäseniä ovat Tapani Aulu Suomesta sekä Haukur Árnason Islannista, Peter Bygde Ruotsista, Frank Hellstern Saksasta ja Katka Bodová Slovakiasta.

”PDGA Europen kurinpitokomitea toimii PDGA:n kurinpitokomitean alaisena. Euroopan komiteassa käsittelemme kaikki kurinpitotapaukset, jotka tapahtuvat EuroTour-tapahtumissa ja EM-kilpailuissa. Lisäksi kansalliset liitot voivat pyytää kurinpitokomiteaa käsittelemään oman maan PDGA-sanktioiduissa kilpailutapahtumissa ilmeneviä kurinpitotapauksia”, Kotamäki erittelee.

Vuonna 2018 PDGA Europen kurinpitokomitea käsitteli yhteensä neljä tapausta, joista kaksi ei vaatinut jatkotoimenpiteitä, yhdestä seurasi virallinen kirjelmä PDGA Europen kurinpitokomitealta ja yhdestä virallinen varoitus PDGA:lta.

Miten kurinpitoprosessi etenee?

Sanktioiduissa kilpailuissa on noudatettava PDGA:n sääntöjä. Lisäksi Suomessa järjestettävissä kilpailuissa on noudatettava maakohtaista kilpailuopasta sekä PDGA:n International Program Guiden ohjeistuksia. Sääntökirjan ja kilpailuoppaan suomenkielinen painos on luettavissa täällä. SFL:n jäsenseurat voivat myös tilata sääntökirjoja jäsenilleen jaettavaksi maksutta liiton toiminnanjohtajalta.

Kilpailuissa tapahtuneet sääntö- ja käytösrikkeet voivat vaatia kurinpidollisia toimia. Kurinpitotapaukset on raportoitava käyttäen PDGA:n Disciplinary Action Form -lomaketta. Suomessa kilpailuissa tapahtuvat ongelmatilanteet on lähetettävä ensin SFL:lle. Mikäli raportoidun tapahtuman katsotaan vaativan käsittelyn, se ohjataan liitosta tietoineen edelleen PDGA Europen kurinpitokomitealle. Mikäli liitto päättäisi olla ohjaamatta kurinpitoasiaa eteenpäin, yksittäinen jäsen voi toimittaa PDGA Europen kurinpitokomitealle lomakkeen vähintään kymmenen nykyisen PDGA-jäsenen allekirjoituksella.

Kuva: SFL / Toni Laitiala

 

Kun kurinpitokomitea vastaanottaa lomakkeen, komitean puheenjohtaja valitsee toisen komitean jäsenen avustajakseen asian käsittelyssä. Avustajan on oltava eri kansallisuutta kuin tapaukseen liittyvät pelaaja(t) tai TD(t). Kurinpitotapauksen käsittelijät vastaavat yhdessä tapauksen asianmukaisesta käsittelystä, aikataulustuksesta ja tiedonkeruusta.

Kun tarpeellinen aineisto on kerätty, käsittelijät esittelevät tapauksen muille Euroopan kurinpitokomitean jäsenille. Ensimmäisessä vaiheessa komitea päättää, onko tapausta tarpeen jatkokäsitellä. Mikäli jatkokäsittelyä ei komitean mielestä vaadita, on komitean puheenjohtaja yhteyksissä käsittelyä hakeneisiin tahoihin sekä lähettää asiasta lyhyen tiedonannon PDGA Europen hallitukselle. Mikäli tapaus taas päätetään jatkokäsitellä, käsittelyprosessi Euroopan komiteassa jatkuu PDGA:n kurinpitokomitean määrittelemien sääntöjen, prosessien ja kurinpitotoimien ohjaamana.

Euroopan komitean tehtyä päätöksensä, se ohjaa päätöksen sekä ehdotuksensa kurinpitotoimista PDGA:n komitealle, joka tekee aiheesta lopullisen ehdotuksen PDGA:n hallitukselle. PDGA:n hallitus antaa kurinpitotuomiot.

Kurinpitoprosessi on kuvattu myös PDGA Europen nettisivuilla, PDGA:n International Program Guiden sivulla 19 sekä lyhyesti suomeksi SFL:n nettisivuilla osiossa Säännöt ja kurinpito.

Lisätietoja: