Tulorekisteri korvaa verottajan vuosi-ilmoitukset 2019 alkaen

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka astuu käyttöön 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteri vaikuttaa myös siihen, kuinka kilpailupalkinnoista ilmoitetaan verottajalle.

Palkkojen, palkkioiden ja vastaavien – kuten kilpailupalkintojen – ilmoittaminen verottajalle muuttuu 1.1.2019 alkaen. Tuolloin astuu voimaan uusi tulorekisteri, jonka myötä esimerkiksi maksetut palkat ja palkkiot tulee ilmoittaa vuosi-ilmoitusten sijaan verkossa toimivaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri korvaa aiemmin käytössä olleet verottajan vuosi-ilmoitukset. 

Lue lisää aiheesta urheiluseuroille suunnatusta tulorekisteri-ohjemateriaalista. Poimintoja sivustolta:

  • Palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot.
  • Laajan tulokäsitteen mukaan kaikki rahanarvoiset palkinnot ja rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa, joka tulisi ilmoittaa verottajalle.
  • Verohallinnon nykyistä 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan kaikki palkinnot tulisi ilmoitettaa ilman euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.
  • Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Rahallinen palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla ”työkorvaus” ja lisäksi ilmoitetaan, että tulonsaaja on urheilija. Tavarana saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.

SFL:n verotusohjeistukset uusitaan

Vuonna 2016 SFL julkaisi jäsenseuroilleen ja pelaajilleen ohjeet kilpailutoiminnan verotukseen. Veroilmoituskäytännön muutoksen vuoksi ohjeet uusitaan alkuvuoden 2019 aikana. 

Lisätietoja

Lisätietoja urheiluseuroille (linkki myös ylempänä artikkelissa).

Lisätietoja tulorekisteristä yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin löytyy täältä.

Verotusasioissa voi kysyä apua myös suoraan Verohallinnon yhdistysten ja säätiöiden palvelunumerosta
p. 020 697 048. Lisäksi liiton toiminnanjohtajalta voi kysyä neuvoa yhdistyksen verotuksen perusasioissa.