Tutkimus frisbeegolf harjoittelun fyysisestä kuormittavuudesta

Itä-Suomen yliopistossa tehdään Pro Gradu -tutkielmaa frisbeegolf harjoittelun fyysisestä kuormittavuudesta. Frisbeegolfista ei ole saatavilla aiempaa tutkimustietoa terveys-/ liikuntatieteiden näkökulmasta. Tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan käyttää pohdittaessa frisbeegolfin mahdollisuuksia terveysliikuntamuotona ja painonhallinnan tukena. Mittaukset tutkimukseen suoritetaan kevään ja kesän 2014 aikana Oulussa. Tutkimukseen valitaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, sisäänottokriteerit täyttävää koehenkilöä. Lopullinen otos määräytyy tutkimushenkilöiden sopivuuden ja heille suoritetun kuntotestauksen perusteella.

Voit soveltua tutkimushenkilöksi, mikäli:

-Olet noin 25-vuotias mies

-Olet harrastanut frisbeegolfia 1-3 vuotta

-Muiden liikuntaharrastusten määrä on vähäinen

-Olet perusterve. Sinulle ei saa olla sydän- tai verenkiertoelimistön sairauksia, eikä hengitystie-elimistön sairauksia.

-Sinulla ei ole säännöllistä lääkitystä

-Sinulla ei ole vaikeaa lihavuutta (painoindeksi alle 35)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tutkimukseen:

TtK Miia Länsitie 044-3097886/ miia.lansitie[at]hotmail.com

Tutkittavat saavat osallistumisestaan Powergripin tarjoaman neljän kerran heittokoulun kesän/ syksyn 2014 aikana.