Tutkimus frisbeegolf harjoittelun fyysisestä kuormittavuudesta

Itä-Suomen yliopistossa tehdään Pro Gradu -tutkielmaa frisbeegolf harjoittelun fyysisestä kuormittavuudesta. Frisbeegolfista ei ole saatavilla aiempaa tutkimustietoa terveys-/ liikuntatieteiden näkökulmasta. Tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan käyttää pohdittaessa frisbeegolfin mahdollisuuksia terveysliikuntamuotona ja painonhallinnan tukena. Mittaukset tutkimukseen suoritetaan kesä-/ heinäkuussa 2013 Oulussa. Tutkimukseen valitaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, sisäänottokriteerit täyttävää koehenkilöä. Lopullinen otos määräytyy tutkimushenkilöiden sopivuuden ja heille suoritetun kuntotestauksen perusteella.

Voit soveltua tutkimushenkilöksi, mikäli:

  • Olet noin 25-vuotias mies
  • Olet harrastanut frisbeegolfia 1-3 vuotta
  • Muiden liikuntaharrastusten määrä on vähäinen
  • Olet perusterve. Sinulla ei saa olla sydän- tai verenkiertoelimistön sairauksia, eikä hengitystie-elimistön sairauksia
  • Sinulla ei ole hengitys- tai verenkiertoelimistön sairauksia
  • Sinulla ei ole säännöllistä lääkitystä
  • Sinulla ei ole vaikeaa lihavuutta (painoindeksin tulee olla alle 35)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tutkimukseen:

Miia Länsitie 044-3097886/ miia.lansitie@hotmail.com

Tutkittavat saavat osallistumisestaan Powergripin tarjoaman neljän kerran heittokoulun kesän 2013 aikana.