SFL:n ohjeistus 888-raportoinnista

platform_logoPDGA on ottanut tänä vuonna käyttöön uuden koodin raportoitaessa kilpailun keskeyttäneen (DNF Did Not Finish) pelaajan tulos.

Alkuperäinen ohjeistus löytyy PDGA:n sivuilta.

Kyseinen ohjeistus ei ota tarkkaa kantaa keskeyttämisen syyhyn, vaan ainoastaan siihen, onko kyseessä rating-manipulaatio.

SFL:n hallitus on tehnyt oman linjauksensa 888-koodin käytöstä SFL:n alaisissa kilpailuissa, jotta vältytään epäselviltä tilanteilta niin pelaajien kuin toimitsijoidenkin osalta.

1) Mikäli pelaaja keskeyttää kisan ja antaa siitä TD:lle ”hyväksyttävän selityksen” (loukkaantuminen, sairastuminen, lentokoneen lähtö…), niin silloin pelaajan tulokseksi tulee 999 (= DNF-koodi ilman seuraamuksia).

2) Mikäli pelaaja keskeyttää kisan, eikä siitä erikseen ilmoita TD:lle, pelaajan tulokseksi raportoidaan 888.

3) Mikäli pelaaja pelaa tahallaan huonosti (ryhmän tai toimitsijan mielestä) eikä pysty sitä mitenkään erityisesti selittämään, niin tulos on 888.

4) Mikäli keskeyttäneen pelaajan selvitys TD:lle on: ”Ei nyt vaan huvittanut pelata”, ”parempi koko ryhmän puolesta, että keskeytin” jne. raportoidaan pelaajan tulokseksi 888.

Tämän tyyppisiä selityksiä tai keskeytyksiä tuskin tulee hyvällä kierroksella, joten on selkeästi tulkittavissa, että pelaaja ei halua huonoa kierrostaan mukaan tuloksiin.

Rating-luvun tarkoitus on kuvata pelaajan tasoa mukaan lukien myös huonommat kierrokset.

Ketään ei siis pakoteta pelaamaan kierrostaan loppuun, mutta pelaajalla on hyvä olla tieto 888-koodin käytöstä ja sen tuomista seurauksista.

Ville Kotamäki
puheenjohtaja
Suomen frisbeeliitto ry