Suomen Frisbeeliiton visio kenttäkierrokselle

Suomen Frisbeeliiton hallitus on tehnyt esityksen liiton syyskokoukselle liiton visioksi. Visio on ensimmäinen askel liiton järjestelmällisessä tulevaisuustyössä ja sen pohjana on ollut jäsenistölle suunnatun tulevaisuuskyselyn tulokset. Syyskokouksen hyväksyttyä liitolle vision, on seuraavana vaiheena konkreettisten toimenpiteiden kehittäminen kullekin vuodelle.

Visiosta lähetetään lausuntopyyntö kaikille liiton jäsenseuroille. Lausujonten pohjalta hallitus tekee tarvittaessa esitykseen muutoksia vielä ennen syyskokousta. Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki SFL:n ja sen jäsenseurojen henkilöjäsenet.

Hallituksen esityksen löydät ja sitä voit kommentoida liiton foorumilla.