Suomen frisbeeliitto 2012

Tuleva vuosi on Suomen frisbeeliitolle jälleen ainutlaatuinen. SFL:n historia ei tunne palkattuja työntekijöitä: tähän saakka koko palettia on pyöritetty vapaaehtoisvoimin, poislukien taloushallintopalvelut ja jäsenrekisteri, jotka on jo muutaman vuoden ajan ostettu palveluna. Toiminnanohjaaksi palkattu Jaani Länsiö tulee paitsi pyörittämään käytännön rutiineja, myös avustamaan kilpailujen järjestäjiä ja hoitamaan liiton tiedotustoimintaa. Yksi keskeinen toiminnanohjaajan tehtävä tulee myös olemaan yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden etsiminen.

Toiminnanohjaaja muodostaa uuden kuluerän, joka täytyy rahoittaa jotenkin. Toistaiseksi liiton ainut merkittävä tulonlähde ovat jäsenmaksut, joten jäsenmaksuja jouduttiin korottamaan ensivuodelle. Liiton jäsenmaksuhan on tähän asti ollut erittäin alhainen, eikä se ensi vuonnakaan ole paljon kalliimpi. Toisaalta, kilpailulisenssiin sisältyy jatkossakin PDGA:n jäsenmaksu ja PDGA:n puolelta on jonkin verran paineita eurooppalaisten jäsenmaksujen (jotka ovat edelleen merkittävästi halvempia kuin USAlaisilla) korotuksiin.

Maksujen korotuksissa suosittiin jäsenseuroja siten, että maksujen korotukset ovat suuremmat niillä jäsenillä, jotka eivät kuulu jäsenseuraan. Tällä halutaan kannustaa harrastajia järjestäytymään ja perustamaan uusia seuroja. Pidemmän aikavälin tavoitteenahan SFL:llä on siirtyä pelkästään jäsenseuramalliin siten, että liitolla ei henkilöjäseniä enää ole. Samoin tavoitteena on löytää myös muita tulonlähteitä, jotta jäsenmaksut voidaan jatkossa pitää alhaisina.

Korotettujen jäsenmaksujen vastapainoksi hallitus – ja syyskokous – uskoo, että jäsenseurat ja niiden jäsenet tulevat saamaan merkittäviä hyötyjä siitä, että liiton toiminta ei ole enää pelkän vapaaehtoistyön varassa. Nyt on erittäin hyvä aika olla yhteydessä liiton hallitukseen mahdollisten toiveiden ja ideoiden kanssa. Koulutus- ja valmennustoiminta on yksi keskeinen kohde, johon tullaan panostamaan tulevan vuoden aikana.

Suomen frisbeeliitto on myös hakenut SLU:n jäsenyyttä. Tätä kautta pyritään entisestään vahvistamaan frisbeegolfin asemaa yhtenä kansallisena liikunta- ja urheilumuotona sekä ensimmäisenä askeleena kohti valtionapua. Myös muita yhteistyökuvioita on jo työn alla, mutta näistä lisää sitten sitä mukaa kun asiat varmistuvat.

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti ensi vuodelle toimintaa kehittämään valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi Kiril Häyrinen, Ville Kotamäki ja Teemu Malmelin. Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Aulu, Saija Lehto, Ari Penttala ja Sami Poimala.

Jäsen- ja kilpailulisenssimaksut vuodelle 2012 ovat seuraavat:

  • Jäsenseuraan kuuluvan aikuisjäsenen jäsenmaksu 10 euroa
  • Jäsenseuraan kuuluvan aikuisjäsenen kilpailulisenssi 35 euroa
  • Jäsenseuraan kuuluvan juniorijäsenen jäsenmaksu 5 euroa
  • Jäsenseuraan kuuluvan juniorijäsenen kilpailulisenssi 25 euroa
  • Jäsenseuraan kuulumattoman aikuisjäsenen jäsenmaksu 20 euroa
  • Jäsenseuraan kuulumattoman aikuisjäsenen kilpailulisenssi 50 euroa
  • Jäsenseuraan kuulumattoman juniorijäsenen jäsenmaksu 10 euroa
  • Jäsenseuraan kuulumattoman juniorijäsenen kilpailulisenssi 30 euroa