Kokouskutsu

Aihe: Suomen frisbeeliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous.
Aika: 18.12.2010 klo 17.30.
Paikka: Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki

Asialista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2011.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

HALLITUS