SFL:n SM-kisojen mediapolitiikka

Muokattu PDGA:n mediapolitiikasta sekä PDGA-Owned Major Event & PDGA National Tour Media Regulations -dokumentista.

Viimeksi päivitetty: 22.9.2022.

Katso myös PDGA Sponsorship & Advertising Policy: https://www.pdga.com/documents/sponsorship-advertising-policy

Tämän ohjeen tarkoitus on määritellä SFL:n SM-kisojen mediakäytännöt ja toimijoiden vastuut ja oikeudet. Muissa SFL:n kilpailuissa käytetään kevyempää politiikkaa. 

Toimijat

 • Suomen frisbeegolfliitto (SFL), edustajanaan toiminnanjohtaja sekä hallitus.
 • Kilpailunjärjestäjä eli SFL:n jäsenseura tai muu taho, jolla on SFL:n kilpailunjärjestäjälisenssi, edustajanaan kilpailunjohtaja.
 • Kaupallinen media eli kuvausryhmät, tuotantotiimit.
 • Uutismedia eli toimittajat, muut akkreditoidut kolmannen osapuolen toimijat.
 • Pelaajat ja caddiet.

Kaikkien median edustajien tulee akkreditoitua kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaan ja käyttää media-kaulapassia tai muuta tapaa, jolla selvästi erottuu muista kilpailijoista ja muista toimijoista. Kilpailunjärjestäjä voi pyytää MEDIA-kaulapasseja myös liiton järjestösihteeriltä etukäteen lähetettäväksi. Akkreditointipassit noudetaan kilpailunjärjestäjältä kisakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Käyttöoikeudet

Kilpailunjärjestäjä sitoutuu noudattamaan tämän asiakirjan vaatimusmäärittelyjä. Kaikki oikeudet SM-kilpailujen mediaan ovat Suomen frisbeegolfliitolla. SFL voi jakaa oikeuksia kilpailunjärjestäjän ja median kanssa.

Kaikki paikalla olevat mediaryhmät antavat oikeudet materiaalinsa käyttöön SFL:lle tässä politiikassa määritellyllä tavalla.

Median omistaja

Video- ja valokuvaajat omistavat ottamansa materiaalin, ellei sopimuksella muuten määrätä. Kaupalliseen käyttöön pitää olla SFL:n lupa.

Median luokittelu

SFL luokittelee median kolmeen kategoriaan:

 1. tiedotuskäyttö
 2. henkilökohtainen käyttö
 3. kaupallinen käyttö

Tiedotuskäyttö

SFL toivottaa tiedotusvälineet tervetulleiksi kilpailuihin. Tiedotusvälineiksi luetaan esimerkiksi:

 • TV-kuvaus
 • Uutismedia
 • Verkko- ja printtilehdet
 • Podcastit
 • Haastattelut
 Tiedotusmedian vastuut

Tiedotusmediaksi voi hakea suoraan kilpailunjärjestäjän kautta. Akkreditoiduille voidaan antaa pääsy haastattelualueelle sekä seuraamaan pelaavia ryhmiä. Pääsy määritellään kisakohtaisesti.

Tiedotusvälineet voivat pyytää kilpailun viralliselta valokuvaajalta kuvia ja käyttää SFL:n kuvapankissa julkaistuja kuvia mainitsemalla kuvaajan tiedot.

Pelaajia saa haastatella kierroksen jälkeen vasta kun tuloskortit on palautettu.

Henkilökohtainen käyttö

SFL kannustaa katsojia ja faneja jakamaan kuvia, ääntä ja videoita kilpailuista omissa henkilökohtaisissa kanavissaan (Instagram, Facebook, Twitter jne.). Henkilökohtaisessa käytössä voi vapaasti käyttää kilpailukohtaisia aihetunnisteita.

Henkilökohtaista käyttöä varten ei tarvitse hakea hyväksyntää SFL:ltä. Materiaaleja ei saa kaupallistaa ilman lupaa myöskään henkilökohtaisissa kanavissa, kuten mainoksilla, laittamalla materiaalia maksumuurin taakse, tai markkinoimalla brändejä.

Noudata näitä ohjeita kilpailupaikalla:

 • Aseta puhelin äänettömälle
 • Estä kameran suljinääni tai käytä vasta kun pelaajan heitto on lähtenyt
 • Älä käytä salamavaloa
 • Anna aina tietä pelaajille, caddyille, toimitsijoille ja akkreditoidulle medialle
 • Noudata yleisönohjausta ja pysy poissa heittolinjoilta
 • Älä pyydä pelaajilta nimikirjoitusta pelikierroksen aikana
 • Lue aina mahdolliset kisakohtaiset lisäohjeet.

 Kaupallinen käyttö

Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan markkinointiin tarkoitettua käyttöä kuten tuotteen, yrityksen, sponsorin tai palvelun markkinointia. Tällaista on esimerkiksi:

 • Kaupallinen videotuotanto
 • Kaupallisen tuotteen, brändin, valmistajan tai myyjän sosiaalinen media
 • Muu kuin kilpailunjärjestäjän tilaama kuvaus

SFL:n SM-kisoissa kuvattuja materiaaleja voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin vain hakemalla tähän luvan SFL:ltä. SFL voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen tai veloittaa maksun materiaalin kaupallisesta käytöstä. Tällä määrittelyllä suojataan olemassa olevia yhteistyösopimuksia. Hakemus tulee lähettää viimeistään 30 päivää ennen kilpailun alkua SFL:n toiminnanjohtajalle toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi.. Hyväksynnän jälkeen SFL:n toiminnanjohtaja lähettää ohjeet akkreditointiin.

Kaupallisen mediatuotannon vastuut ja oikeudet

SFL

SFL hyväksyy medialupahakemukset ja auttaa järjestämään kuvauskortit mediatiimeille.

SFL valvoo, että mediatiimit noudattavat alla olevia videotuotannon vastuita.

Mikäli kilpailunjärjestäjä ei hanki valokuvaajaa, kilpailunjärjestäjän tulee ottaa yhteys liiton toiminnanjohtajaan, jotta SFL tilaa paikalle kuvaajan ja tällöin kilpailunjärjestäjän SM-kilpailun tuesta vähennetään 1000 €. 

SFL:llä on ensisijainen oikeus itse rahoittaa videotuotanto omien tukijoidensa mainostuloilla. Tällöin SFL tilaa videotuotannon hyväksytyltä mediatiimiltä ja mediatiimi sitoutuu käyttämään ensisijaisesti SFL:n määrittelemiä mainoksia/sponsoreita. SFL määrittelee julkaisukanavan. SFL kantaa taloudellisen riskin.

SFL voi antaa tämän oikeuden kilpailunjärjestäjälle kokonaan tai osittain, jolloin kilpailunjärjestäjällä on ensisijainen oikeus itse rahoittaa videotuotanto omien tukijoidensa mainostuloilla. 

Kilpailunjärjestäjä

Kilpailunjärjestäjä järjestää valokuvaajan ottamaan still-kuvia kilpailusta julkaistavaksi SFL:n kuvapankkiin sekä kilpailun uutisiin päivittäin. Mikäli kilpailunjärjestäjä ei hanki kuvaajaa, SFL tilaa paikalle kuvaajan ja tällöin kilpailunjärjestäjän SM-kilpailun tuesta vähennetään 1000 €.

Kuvia käytetään lehdistötiedotteisiin ja liiton uutisointin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kuvia julkaistaan kuvapankkiin päivittäin jo kierrosten aikana jokaisena kilpailupäivänä. 

Jos SFL antaa videotuotannon rahoittamisen oikeuden kilpailunjärjestäjälle kokonaan tai osittain, kilpailunjärjestäjällä on ensisijainen oikeus itse rahoittaa videotuotanto omien tukijoidensa mainostuloilla. Tällöin kilpailunjärjestäjä tilaa videotuotannon hyväksytyltä mediatiimiltä ja mediatiimi sitoutuu käyttämään ensisijaisesti kilpailunjärjestäjän ja pääsponsorin mainoksia/sponsoreita. Kilpailunjärjestäjä määrittelee julkaisukanavan yhdessä SFL:n kanssa. Kilpailunjärjestäjä kantaa taloudellisen riskin. 

Jos SFL ja kilpailunjärjestäjä eivät käytä tätä oikeuttaan, voidaan käyttää tuotantotiimin rahoittamaa mallia. 

Kaupallinen valokuvaaja

Valokuvaajat sitoutuvat antamaan pyynnöstä SFL:lle 2 kuvaa per päivä käytettäväksi uutisointiin SFL:n kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja/tai kilpailunjärjestäjän kanavissa kilpailun uutisointiin. Kuvaajan nimi ja tarvittavat linkit mainitaan.

Uutismedian kuvaajilla ei ole tätä vastuuta.

Pelaajat

Osallistumalla kilpailuun pelaaja sitoutuu siihen että SFL, kilpailunjärjestäjä ja akkreditoitu media saa käyttää heidän nimeään ja kuvaansa kilpailun aikana sekä ennen ja jälkeen kilpailun. Pelaaja ei voi kieltäytyä näkymästä akkreditoidussa mediassa. Poikkeus: pelaaja voi kieltäytyä pelaamasta järjestetyllä videokortilla ensimmäisellä kierroksella (voittajien kortti, faniäänestys tms.).

Pelaajien tulee olla median käytettävissä kilpailualueella ollessaan ennen kierrosta siihen asti kunnes kierroksen alkuun on 30 minuuttia. Tuloskorttien palauttamisen jälkeen pelaajien tulee olla median saatavilla media-alueella vähintään 30 minuuttia.

Videotuotanto

Videotuottajat sitoutuvat käyttämään ensisijaisesti kilpailunjärjestäjän ja pääsponsorin mainoksia/sponsoreita.

Videotuotanto antaa SFL:lle luvan käyttää videota sosiaalisessa mediassa tai muussa epäkaupallisessa viestinnässä. Materiaali pitää antaa pyynnöstä samana päivänä ennen kilpailupaikalta lähtemistä.

Videotuotannon vaatimusmäärittely

Vähintään molempien luokkien finaalikierroksen kärkikortit kuvataan. SFL, kilpailunjärjestäjä ja mediatuotantotiimit yhdessä päättävät, miten videotuotanto järjestetään. 

Videointisopimukset

Videotuotanto voidaan toteuttaa yhdellä kahdesta vaihtoehdosta: 

1. SFL:n tai kilpailunjärjestäjän rahoittama

 • SFL:llä on ensisijainen oikeus itse rahoittaa videotuotanto omien tukijoidensa mainostuloilla. Tällöin SFL tilaa videotuotannon hyväksytyltä mediatiimiltä ja mediatiimi sitoutuu käyttämään ensisijaisesti SFL:n määrittelemiä mainoksia/sponsoreita. SFL määrittelee julkaisukanavan. SFL kantaa taloudellisen riskin. 
 • SFL voi antaa tämän oikeuden kilpailunjärjestäjälle kokonaan tai osittain, jolloin kilpailunjärjestäjällä on ensisijainen oikeus itse rahoittaa videotuotanto omien tukijoidensa mainostuloilla. Tällöin kilpailunjärjestäjä tilaa videotuotannon hyväksytyltä mediatiimiltä ja mediatiimi sitoutuu käyttämään ensisijaisesti kilpailunjärjestäjän ja pääsponsorin mainoksia/sponsoreita. Kilpailunjärjestäjä määrittelee julkaisukanavan yhdessä SFL:n kanssa. Kilpailunjärjestäjä kantaa taloudellisen riskin. 
 • Jos SFL ja kilpailunjärjestäjä eivät käytä tätä oikeuttaan, voidaan käyttää tuotantotiimin rahoittamaa mallia.

2. Tuotantotiimin rahoittama

 • Tuotantotiimi saa oikeuden hankkia itse mainostajat ja sponsorit. Videotuotanto voidaan tehdä vaikka videotuotannon sponsorit olisivat ristiriidassa kilpailujärjestäjän tai SFL:n sponsoreiden kanssa.
 • Tuotantotiimi määrittelee julkaisukanavan.
 • Tuotantotiimi kantaa taloudellisen riskin.
 • Tuotantotiimi maksaa SFL:lle ja kilpailunjärjestäjälle videotuotanto-oikeuksista seuraavasti

3. Hybridimallit ovat mahdollisia SFL:n, kilpailunjärjestäjän ja tuotantotiimien välillä.

Laatustandardit (minimivaatimukset)

 • Kaksi kameraa
 • Väyläesittelyt (dronella, jos mahdollista)
 • 720p-resoluutio
 • Ammattimaiset tulosgrafiikat

Esittely

Kaikissa live- ja jälkituotantovideoissa tulee näkyä seuraavat tiedot. Myös selostajien tulee käyttää näitä tietoja.

 • Kilpailun virallinen nimi ja logo
 • SFL:n nimi/logo
 • Radan nimi
 • Järjestävän seuran nimi
 • Pelaajien nimet ja seurat
 • Kilpailun pääsponsorin nimi ja/tai logo

Tulostaulu

 • Kilpailun logo
 • Pelaajien nimet ja seurat

 SFL:n ja kilpailunjärjestäjän promomateriaali

Kaikissa jälkituotantovideoissa tulee olla:

 • Sovitut kilpailunjärjestäjän ja pääsponsorin mainosmateriaalit
 • Yksi 15 sekunnin mittainen SFL:n oma tai SFL:n tilaama videospotti per video

Kaikissa livetuotannoissa tulee olla:

 • Kaksi kilpailunjärjestäjän tai pääsponsorin mainosta jokaista livestreamin tuntia kohden
 • Yksi SFL:n spotti tuntia kohden
 • SFL:n logo ja kilpailun logo tulee näkyä ruudulla koko ajan

Materiaalin jakaminen

Videotuotanto antaa SFL:lle luvan käyttää videomateriaalia sosiaalisessa mediassa tai muussa epäkaupallisessa viestinnässä. Materiaali pitää antaa pyynnöstä samana päivänä ennen kilpailupaikalta lähtemistä.

 SFL:n hyväksymät kaupalliset kuvaustiimit

Akkreditoinnin voi hakea suoran kilpailunjärjestäjältä