SFL:n kilpailunjohtajat

PDGA:n ja SFL:n määritelmät kilpailunjohtajille

Kaikissa sanktioiduissa kilpailuissa tulee olla nimetty, vaatimukset täyttävä kilpailunjohtaja ja sitä suositellaan kaikkiin muihinkin kilpailuihin. 

PDGA:n kilpailunjohtajan määritelmä:

Kilpailunjohtaja on henkilö, joka on vastuussa koko kilpailusta. Kilpailunjohtaja voi olla TD (Tournament Director), ratajohtaja (Course Director) tai liiganjohtaja (League Director). Vain kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta. Kilpailunjohtajan päätökset ovat lopullisia.

PDGA tiedostaa, että kilpafrisbeegolfjärjestelmän toimivuus ja kestävyys riippuu PDGA:n ja kilpailunjohtajan yhteistyöstä. Helpottaakseen kilpailunjohtajan työtä PDGA on myöntänyt hänelle tiettyjä oikeuksia. Kilpailunjohtajalla on myös vastuita pelaajia ja PDGA:ta kohtaan. Näihin vastuisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 1. Kilpailunjohtajan pitää olla vähintään 18-vuotias PDGA:n jäsen ja täyttää kaikki muut vaatimukset sekä suorittaa PDGA:n CO-koe (toimitsijakoe) ennen kuin voi hakea kilpailua. Toimitsijakoe on laadittu frisbeegolfin virallisen sääntökirjan ja Kilpailuoppaan perusteella. Katso myös kansalliset vaatimukset SFL:n verkkosivuilta. Alle 18-vuotiaat eivät voi toimia kilpailunjohtajina. 
 2. Kilpailunjohtajan pitää noudattaa PDGA:n kyseiselle kisatierille asettamia sekä kansallisia standardeja ja muita vaatimuksia. Katso International Guide, ja SFL:n kilpailusäännöt.
 3. Kilpailunjohtajien voidaan ennen kilpailun järjestämistä edellyttää allekirjoittavan lausunto, jossa he vahvistavat lukeneensa sääntökirjan ja Kilpailuoppaan sekä noudattavansa niitä.
 4. Kilpailunjohtajien tulee raportoida järjestämiensä kilpailujen taloustiedot PDGA:n Sanctioning Agreement -dokumentin mukaisesti. Muiden rahoitukseen liittyvien tietojen julkistaminen on kilpailunjohtajan harkinnan varassa.
 5. PDGA:n yhdistyssäännön 2.4 mukaisesti, kilpailunjohtaja ei voi kieltäytyä palvelemasta ketään rodusta, iästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, kansalaisuudesta, vammasta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai syntyperästä riippumatta.
 6. Kilpailunjohtajien tulee noudattaa voimassaolevia PDGA:n kurinpitorangaistuksia.
 7. Mitkä tahansa ongelmatilanteet, vaikka niitä ei olisi käsitelty PDGA:n dokumenteissa, mukaan lukien väitteet kilpailunjohtajan velvollisuuksien laiminlyönnistä tai oikeuksien väärinkäytöstä, voidaan raportoida PDGA:lle normaalin kurinpitokäytännön mukaisesti.
 8. Jos kilpailu tai kilpailunjohtaja ei täytä sanktiointisopimuksen, tour-standardien, PDGA:n yksityisyyden suojan tai Kilpailuoppaan vaatimuksia, PDGA varaa oikeuden alentaa kilpailun tier-tasoa tulevaisuudessa, tai asettaa kilpailunjohtajan kilpailu- ja toimitsijakieltoon.
 9. Jos kilpailunjohtaja ei raportoi tuloksia tai täytä taloudellisia vastuitaan, hänet voidaan asettaa kilpailu- ja toimitsijakieltoon ja hän voi menettää jäsenoikeutensa.
 1. SFL:n kilpailunjohtajan vaatimukset ja suositukset

 • SFL edellyttää kaikilta kilpailunjohtajilta SFL:n jäsenseuran jäsenyyttä ja virallisen toimitsijan testiä. SFL:n kilpailulisenssi ei ole pakollinen. 
 • SFL edellyttää, että jokainen kilpailunjohtaja sitoutuu liiton antidopingtyöhön sekä kilpailumanipuloinnin torjunnan työhön sekä syrjinnänvastaiseen työhön. 
 • SFL suosittelee kaikille kilpailunjohtajielle SUEK:in Reilusti paras ja Puhtaasti Paras -koulutuksia. 
 • SFL edellyttää, että kilpailunjohtaja on tutustunut frisbeegolfin sääntökirjaan, kilpailuoppaaseen ja International Guideen.