Läpimurtosäätiö: lasten ja nuorten liikunnan apuraha hakuun elokuussa

Urheiluseurat voivat hakea Läpimurtosäätiöltä apurahaa toimintaan, jolla tarjotaan  lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen. Toiminnan tarkoituksena tulee olla liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ilmaiseksi tai huomattavasti matalammin kustannuksin.

Läpimurtosäätiö on uusi suomalainen urheilun tukisäätiö, jonka tarkoitus on mahdollistaa yhä useamman lupaavan suomalaisen nuoren urheilijan kansainvälinen läpimurto. Huippu-urheilun lisäksi säätiö tukee toimijoita, joiden tavoitteena on luoda Suomessa asuville lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen, ja sitä kautta oman elämänsä läpimurtoon. Säätiö on perustettu vuonna 2022 ja ensimmäiset tukirahat jaettiin kesällä 2023.

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä on luoda Suomessa asuville lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. 

Liikunta ja harrastaminen ovat monelle lapselle ja nuorelle avaimia identiteetin ja elämän rakentumiseen. Liikunta- ja urheiluharrastukset ovat kuitenkin usein kalliita, eikä kaikilla perheillä ole varaa mahdollistaa lapsen harrastusta.

Sosioekonomisesti heikomman aseman tai muun lapsesta riippumattoman tekijän ei tulisi olla esteenä lapsen liikuntaharrastukselle. Kuitenkin lapsi on se, joka joutuu kärsimään harrastusten puutteesta koituvat seuraukset.

Kenelle apuraha on tarkoitettu?

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha on suunnattu toimijoille, jotka tarjoavat  lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen. Toiminnan tarkoituksena tulee olla liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ilmaiseksi tai huomattavasti matalammin kustannuksin.

Mitkä ovat kriteerit apurahan saamiselle?

  • Toiminta mahdollistaa liikuntaharrastuksen vähävaraisille, maahanmuuttajataustaisille tai erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ilmaiseksi tai merkittävästi pienemmillä kustannuksilla.

  • Toiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille.

  • Toiminta lisää uusien harrastajien määrää.

  • Hakija noudattaa Reilun Pelin periaatteita (Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet).

  • Apuraha käytetään täysimittaisesti liikuntaharrastuksen järjestämiseen.

  • Apurahan mahdollistama toiminta on säännöllistä ja suunniteltu jatkumaan pitkällä aikavälillä.

  • Hakija on voittoa tavoittelematon yhdistys tai muu toimija

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Toiminta edistää lasten ja nuorten välistä yhdenvertaisuutta myös muuten kuin taloudellisesti (esim. maahanmuuttajataustaisille tai muihin vähemmistöihin kuuluville lapsille suunnattu harrastustoiminta).

  • Toiminta edustaa uudenlaista innovaatiota lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kentässä.

  • Hakijalla on selkeä suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi.

Näiden lisäksi hakijalta edellytetään konkreettista suunnitelmaa apurahan käytöstä.

Apurahan hakeminen

Läpimurtosäätiön apurahoja voi hakea elokuussa. Säätiön nettisivuille tuleva hakulomake on auki 1.8. klo 00.00 – 31.8. klo 23.59. Säätiö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on jätetty hakulomakkeen kautta. Sähköpostitse tai myöhässä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Kaikki hakemukset luetaan läpi, ja osa hakijoista kutsutaan lokakuussa järjestettäviin haastatteluihin.

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahoista marraskuun aikana. Kaikille apurahaa hakeneille lähtee tieto päätöksestä hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Hakemusten suuren lukumäärän vuoksi säätiö ei perustele kielteisiä päätöksiä hakemuskohtaisesti.

Lisätietoja: Lasten ja nuorten apuraha | Läpimurtosäätiö (lapimurtosaatio.fi)

Apurahan saajat 2023: Tuensaajat | Lasten ja nuorten liikunnan apuraha 2023 (lapimurtosaatio.fi)