PDGA-vaalit jatkuvat 31.7. saakka – mukana suomalaisehdokas

PDGA:n vuosittain toistuvat vaalit pidetään 1.-31.7.2024. Vaaleissa valitaan jäseniä PDGA:n hallitukseen sekä PDGA Europen hallitukseen kolmivuotiselle kaudelle.

Äänestysoikeus on kaikilla PDGA:n jäsenillä, joilla jäsenyys on alkanut viimeistään 25.6.2024.

PDGA:n vaalit 1.-31.7.

PDGA:n vuosittain toistuvat vaalit pidetään 1.-31.7.2024. Vaaleissa valitaan jäseniä PDGA:n hallitukseen sekä PDGA Europen hallitukseen kolmivuotiselle kaudelle.

Kaikki PDGA:n jäsenet saavat ensimmäisen äänestysviikon aikana sähköisesti äänestysohjeet sekä sähköisen äänestyslipukkeen. Äänioikeuden edellytyksenä on, että PDGA:n jäsenyys on alkanut viimeistään 25.6. ja PDGA-profiiliin lisätty sähköpostiosoite on toimiva. 

Voit tutustua PDGA:n hallitukseen ja PDGA Europen hallitukseen hakeviin ehdokkaisiin PDGA:n sivuilla. Kuva: PDGA.

PDGA:n hallitus – seitsemän hakijan joukossa suomalainen

PDGA:n nimityskomitea on käynyt etukäteen läpi kaikkien hallitusehdokkaiksi hakeneiden hakemukset ja taustatiedot sekä tehnyt potentiaalisimmiksi katsotuista hakijoista lisäksi videohaastattelut. Tämän ennakkoon tehdyn ehdokaskarsimisen myötä hallitukseen on ehdolla nyt seitsemän hakijaa, joista yksi on suomalainen.

Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen. Hallituskausi on kolmivuotinen ja alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2027.

PDGA:n hallitus on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat PDGA:n säännöt ja ohjeistukset. Hallitus kokoontuu puolivuosittain ja etäkokouksia pidetään yhdessä PDGA:n henkilökunnan kanssa kuukausittain. Hallituksen vastuualueisiin kuuluu toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen, vuosibudjetointi, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen vaaleihin sekä PDGA:n jäsenten edustaminen lajin ja yhdistyksen tulevaisuutta edistettäessä.

Ehdokkaat vuonna 2024:

Lisätietoja ehdokkaista löydät myös täältä: Get to Know the 7 Candidates for the PDGA Global Board of Directors | Professional Disc Golf Association

PDGA Europen hallitus – kaksi hakijaa

Tänä vuonna PDGA Europen hallitukseen on ehdolla yhteensä kaksi ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen. Hallituskausi on kolmivuotinen ja alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2027.

PDGA Europe on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on rekisteröity Suomessa ja jonka toimintaa ohjaavat PDGA Europen säännöt ja ohjeistukset. Yhdistyksen vastuulla on PDGA Europen työntekijöiden johtaminen, yhdistyksen budjetti, Euro Tourin johtaminen sekä linjausten, projektien ja ohjelmien hallinnointi ja toteuttaminen. Hallituksen jäsenet osallistuvat kuukausittain pidettäviin etäkokouksiin, vähintään kerran vuodessa pidettävään hallituksen kokoukseen sekä yhdistyksen vuosikokoukseen. 

Ehdokkaat vuonna 2024:

Lisätietoja ehdokkaista: Get to Know the Candidates for the PDGA Europe Board of Directors | Professional Disc Golf Association