Hallituksen kokousterveiset 6/2024

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 6/2024

Hallitus kokoontui etäyhteydellä torstaina 27.6. 

Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
Jouni Kallio kertoi JyLin ja SFL:n yhteistyössä Jyväskylässä 16.-19.6. järjestämästä DiscKids-tapaamisesta, joka liittyi meneillään olevaan, EU-rahoitteiseen hankkeeseen. 
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Todettiin, että liiton jäsenhankintakampanja on käynnistynyt 20.6. ja varustekassihaku on avoinna 30.6. saakka.
 
Huippu-urheilu ja media
Hallitus teki päätöksen tupakointisäännön päivittämisestä siten, että tupakointiohjeeseen päivitetään mukaan tupakkatuotteisiin rinnastettavat tuotteet, kuten nikotiinipussit. Päätös astui voimaan heti. Päätettiin siirtää päätöksenteko syyskokoukselle siitä, että kaikissa kisoissa C-tieristä ylöspäin on voimassa SFL:n tupakointisääntö vuodesta 2025 alkaen. Tällä hetkellä kyseinen sääntö on voimassa vain C-tieriä isommissa kisoissa ja tupakointisäännön noudattamisesta C-tier-kisoissa päättää TD. Todettiin, että PDGA:n sääntömuutosehdotukset tulevalle kaudelle ovat lausuntokierroksella ja täten hallituksen kommentoitavissa kesäkuun loppuun saakka. Lisäksi käytiin läpi tekeillä olevaa maajoukkuepelaajien valintaan liittyvää pisteytysjärjestelmää.
 
Muut asiat
Todettiin, että tietosuojaan liittyvää tietoutta on hyvä käydä päivittämässä niin liiton työntekijöiden kuin hallituslaisten tietosuojaharrastuksissa.fi -sivuston avulla sekä Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaiseman oppaan (2019) avulla. Tietosuojaan liittyvistä asioista tullaan tiedottamaan myös jäsenseuroja. Keskusteltiin myös keinoista, joilla liitto voisi pyrkiä lisäämään seurapäättäjien tietoisuutta taloushallinnasta.
 
Foorumilla aiemmin päätetyistä asioista mainittakoon akatemiatoimintaan kaudella 2024-2025 liittyvä päätös, jonka mukaan tulevalla kaudella järjestetään kolme leiriä, joiden leirikohtainen omavastuu osallistujille on 250 euroa.
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuun viimeisenä torstaina.