Seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin 312 hankkeelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille 3 810 700 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään liikunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eri kokoisissa seuroissa järjestämällä harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 312 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 183 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 129. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 695. Seuratukea haetaan vuosittain paljon ja avustusta pyritään hankekriteerien täyttyessä myöntämään aina myös uusille hakijoille tai seuroille, joille ei aikaisemmin ole avustusta myönnetty.

Nuorten drop outin vähentäminen yhtenä painopisteenä

Tämänkin vuoden hankkeissa on  hyvin esillä nuorten drop out. Avustusta saaneissa hankkeissa nousee esiin seuratoiminnan monimuotoisuus ja laaja kirjo. 

– On ilahduttavaa, että seuroissa halutaan vähentää drop outia. Se on tärkeää nuoren liikkumisen ja harrastamisen jatkumisen kannalta, mutta myös seuran elinvoimaisuuden kannalta. Seuroissa tarvitaan nuoria myös erilaisiin tehtäviin ja järjestämään toimintaa. Tänä vuonna lähes 200 hankkeessa on sisällä drop outin vähentäminen, liikunta, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist toteaa.

Drop outia vähennetään perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen sekä kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa toteutetaan nuorten haluamaa toimintaa.

Perheliikuntaa, monikulttuurisuutta ja soveltavaa liikuntaa kehittävissä hankkeissa tavoitetaan myös hyvin seuratuen ydin. Harrastamisen kustannuksien hillitseminen erityisesti juuri harrasteryhmien toiminnassa on tärkeä seuratuen tavoite. Avustetuissa hankkeissa on myös toimenpiteitä, jolloin osa avustuksesta menee suoraan lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen muun muassa seuraan hankittavien välineiden muodossa.

Yhdelle frisbeegolfseuralle avustus

Seuratoiminnan kehittämiseen tukea saaneiden seurojen joukkoon lukeutuu yksi frisbeegolfseura. OKM myönsi Kalvolan Keihäs ry:lle tukea hankkeeseen Frisbeegolf Kick-Start – uusi harrastus kylillä. Tukea haki kolme SFL:n jäsenseuraa. On kuitenkin mahdollista, että frisbeegolf liittyy joihinkin myönteisen päätöksen saaneisiin hankkeisiin ainakin epäsuorasti. 

Kaikki hakijat saavat päätöskirjeen postitse seuran viralliseen osoitteeseen. OKM muistuttaa, että päätöskirje tulee lukea huolella ja säilyttää, kunnes hanke on päättynyt ja avustuksen käytöstä on tehty ohjeiden mukainen selvitys. 

Yleisimmät syyt kielteiseen päätökseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan yleisimmät syyt kielteiseen päätökseen ovat hakemuksen puutteellisuus, hankkeen kohdistuminen johonkin muuhun kohderyhmään kuin lasten ja nuorten liikuntaan tai perheliikuntaan sekä hankkeen kohdentuminen pelkästään väline- tai kalustohankintaan tai yksittäiseen tapahtumaan.

Muita yleisimpiä syitä kielteiseen päätökseen ovat: hankkeen kustannusten kohdentuminen lähes kokonaan ostopalveluihin (seuratukea ei voi edelleen jakaa), palkkausta sisältävä hanke ei sisältänyt hakuohjeiden mukaisia tietoja, hanke kohdistui olemassa olevan toiminnan turvaamiseen eikä tulevaan kehittämiseen, hakemuksessa kuvattiin tavoitteita mutta ei toimenpiteitä, joiden avulla toimintaa kehitetään, toiminnan vakiinnuttamisen esittäminen oli puutteellista, hakijan omarahoitusosuus ei ollut riittävä, hankkeella ei suunniteltu lisättävän lainkaan lasten, nuorten tai perheiden liikuntaa, hanke kohdistui samaan toimintaan, johon hakija on saanut aiemmin tukea vuosina 2019 – 2023, hakija on saanut edellisinä vuosina useita avustuksia ja viimeisimmän 2-vuotisen hankkeen avustuksen vuosille 2022-2023, hakija on uusi tai vastaperustettu yhdistys/seura, jolla ei ole kokonaisen toimintakauden tilinpäätöstietoja, eikä toiminnan toteutustietoja, joihin peilata kehittämistä, hakija ei ole paikallinen yhdistys (seuratukea ei myönnetä alueellisille, eikä valtakunnallisille toimijoille ja/tai valtakunnalliseen toimintaan) tai hakija ei ole toimittanut ministeriöön aiemman avustuksen / aiempien avustuksien avustuspäätöksissä edellytettyjä selvityksiä.

Myöntöjen osalta avustusta on pienentänyt, jos kustannusarviossa on mukana kustannuksia, jotka eivät ole valtionavustuskelpoisia, tai esim. viestintä- ja markkinointikustannukset ovat olleet ylisuuret. Muitakin avustusta pienentäneitä syitä on ja ne on perusteltu avustuksen saajille päätöskirjeissä.

Lisätietoja seuratuesta

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Myönnetyt avustukset ja lisätietoja seuratuesta