Hyödyllisiä työkaluja seuralle – kolmen frisbeegolfseuran kokemuksia Tähtiseuraohjelmasta

Jyväskylän Liitokiekkoilijat, Nummelan Frisbeeseura ja Tomoottajat ovat kokeneet Tähtiseuraohjelman hyödylliseksi seuran kehittämistyössä. Seurat kannustavat muitakin frisbeegolfseuroja hyödyntämään ohjelman työkaluja vaikka Tähtimerkin saavuttaminen ei olisikaan tällä hetkellä ajankohtaista.

Tähtiseuraohjelma pähkinänkuoressa

Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, jonka tavoitteena on tukea seuratoimintaa. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Tähtiseuraohjelma koostuu kaikille seuroille yhteisistä laatutekijöistä, jotka seuran tulee täyttää Tähtiseuramerkin saavuttamiseksi. Sen lisäksi ohjelma sisältää osa-aluekohtaisia laatutekijöitä. 

Suomen frisbeegolfliitto on mukana yli 40 muun lajiliiton tavoin Tähtiseuraohjelmassa. Liiton jäsenseurat voivat tavoitella ohjelmassa kahdesta eri osa-alueesta tähtimerkkiä: Lapset ja nuoret tai Aikuiset. Tähtiseuramerkin myöntämisestä eli auditoinnista ja uudelleen auditoinnista huolehtii lajiliitto, johon Tähtiseurapolulla oleva seura kuuluu. SFL:n jäsenseurojen joukossa ei vielä toistaiseksi ole Tähtiseuroja. Kaiken kaikkiaan Tähtiseuroja on Suomessa jo yli 600

Tähtiseuroille ja Tähtiseuraksi matkalla oleville seuroille järjestetään erilaisia tilaisuuksia

Laatutekijöiden parissa edetään omaan tahtiin

Jyväskylän Liitokiekkoilijat (JyLi) teki päätöksen Tähtiseuraohjelmaan lähtemisestä kesällä 2022. Kehittämisen kohteeksi valittiin Lapset ja nuoret -osa-alue. Tähtimerkin tavoittelu aloitettiin kehittämistiimin perustamisella. Ohjelman toteuttamisesta vastaa seuran frisbeegolfjaoston juniorivastaava ja tukena prosessissa on ollut seuran puheenjohtaja sekä junioritiimi ja -jaosto tarpeen vaatiessa. Hallituksen kokouksissa on tapana tehdä tilannekatsaus ohjelmaan liittyen ja läpikäydä seuraavat askeleet ohjelman parissa. Seuran tavoitteena on saada auditointi Tähtiseura-merkille pian.

Nummelan Frisbeeseura (NFS) on työstänyt Tähtiseuraohjelman Aikuiset -osa-alueen sekä Lapset ja nuoret -osa-alueen laatutekijöitä loppuvuodesta 2021 lähtien. Seuran varapuheenjohtajana toimivan Tuomo Rikmanin mukaan NFS:n tavoitteena on työstää laatutekijöitä pikku hiljaa, konkreettista tavoiteaikataulua Tähtimerkin auditoinnille ei ole vielä asetettu. Työstämisestä vastaa käytännön tasolla yksi henkilö, hallitus tekee päätökset seuran toimintaan liittyvistä muutostarpeista, joita ohjelman laatutekijöitä tarkasteltaessa mahdollisesti nousee esille. 

Tomoottajien hallitus ilmoitti seuran Tähtiseurapolulle keväällä 2021. Tausta-ajatuksena polulle lähtemisessä oli pienen seuran kehittäminen vähitellen. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimivan Tapani Aulun mukaan seurassa päädyttiin kuitenkin melko pian ohjelmaan ilmoittautumisen jälkeen käymään ohjelman osa-alueet järjestyksessä läpi. Tähtiseuraohjelman toteuttamista johtaa ja valmistelee seurassa sihteeri. Seura työstää NFS:n tavoin kahta osa-aluetta Tähtiseura-polulla.

– Aina hallituksen kokouksissa keskustellaan jostakin osa-alueesta ja päätetään seuraavista askelista. Koska tapaamisia ei ole kovin usein, työ on ajoittaista ja välillä nopeampaa ja välillä hitaampaa, kertoo Aulu.

Kaikille seuroille yhteisten laatutekijöiden sekä osa-aluekohtaisten laatutekijöiden toteutumista edeltää JyLin frisbeegolfjaoston juniorivastaavana toimivan Jouni Kallion mukaan pitkä ja aikaa vievää prosessi, etenkin jos seurassa ei ole palkattua henkilöstöä. Esimerkiksi junioritoiminnan pitää olla vakiintunutta, jotta kaikki laatutekijöihin liittyvät kohdat täyttyvät.

– Ohjelma keskittyy perinteisten lajien mallin mukaan toimintaan eli valmennukseen, harjoituksiin ja kilpailuihin, ei olosuhteiden kehittämiseen. Tämä on varmaan monessa frisbeegolfseurassa kilpailua lukuun ottamatta se vähemmän painotettu alue, pohtii Kallio.

Tähtiseurapolulla eteneminen ei kuitenkaan aina vaadi suuria muutoksia seuran toimintatapoihin vaan laatutekijöiden läpikäynti voi tarkoittaa enemmänkin jo olemassa olevan toiminnan ja toimintatapojen dokumentointia, ja sitä kautta esimerkiksi seuran identiteetin kirkastumista.

– Jossain kohtaa seurassa huomataan, että suurin osa asioista on itse asiassa jo olemassa, vähintään ajatuksissa, mutta ne tulee dokumentoida ja julkaista mahdollisimman läpinäkyvästi jäsenistölle, ja miksei myös julkisuuteen, kannustaa Rikman.

– Monet läpikäytävät kohdat tuntuvat ensin epäoleellisilta pienelle seuralle, mutta kun niihin hetken perehtyy niin huomaa, että ne helpottavat seuran toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja auttavat käyttämään pieniä resursseja tehokkaasti. Lisäksi abstraktimmatkin asiat kuten seuran arvojen ja vision määrittely luovat seuralle identiteettiä ja avaavat seuratoimijoiden ajattelua, tiivistää Aulu. 

Tähtiseuraohjelmasta hyötyä sekä pienille että isoille seuroille

Tähtiseuraohjelma on kokonaisuutena tukimateriaaleineen ja työkaluineen tähtiseurapolulla olevien seurojen mukaan seuran kehittämisen näkökulmasta hyödyllinen. Ohjelma toimii hyvänä check-listana seuran toiminnan kehittämisessä. 

Tähtiseura-polulle kannattaa lähteä vaikka tiedossa olisi, että Tähtimerkin saavuttaminen ei vielä tällä hetkellä ole seurassa mahdollista.  

– Kysymyksistä ja materiaaleista on paljon hyötyä ja niihin voi helposti asia kerrallaan peilata oman seuran toimintaa ja mahdollisesti parantaa nykyistä toimintaa pienin askelin, kertoo Rikman.

Pieni seura hyötyy Tomoottajien saaman kokemuksen mukaan erityisesti johtamisen ja hallinnon työkaluista. Seuran pieni koko ei Aulun mielestä ole este tähtiseurapolulle lähtemiselle, ja hän haluaakin kannustaa nimenomaan pieniä seuroja hyödyntämään seuran kehittämiseen tarjolla olevia työkaluja.

– Tomoottajien kokemus ohjelmasta on se, että tästä on aivan varmasti jokaiselle seuralle hyötyä, riippumatta siitä onko seuralla edellytyksiä tai edes haluja työstää osa-alueita ihan valmiiseen merkkiin asti. Ohjelmasta voi oikeastaan olla jopa enemmän hyötyä pienille seuroille, joille merkin saavuttaminen ei varsinaisesti ole realistista, pohtii Aulu.

Miten mukaan Tähtiseuraohjelmaan?

Ohjelmaan voivat ilmoittautua ja Tähtimerkkiä lähteä tavoittelemaan kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat tai seurojen lajijaostot, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto. 

Ennen ohjelmaan ilmoittautumista seuran kannattaa tutustua Tähtiseuraohjelman sisältöön. Tähtiseuraohjelmaan voi tutustua Olympiakomitean Tähtiseurat-sivujen lisäksi esimerkiksi Seuran laadun kehittäminen – Tähtiseura-ohjelma tutuksi -webinaarin avulla. Kyseessä on Teamsissa järjestettävä maksuton webinaari, joka järjestettiin esimerkiksi tänä syksynä syyskuussa ja marraskuussa. Tulossa olevat webinaarit löytyvät Sporttihausta klikkaamalla Lisää hakuehtoja -kohtaa ja kirjoittamalla Järjestäjä-kenttään Suomen Olympiakomitea. SFL:n seuratiedotteeseen kootaan myös Olympiakomitean tulevat webinaarit. 

Olympiakomitean Youtube-kanavalta löytyy useita Tähtiseuraohjelmaan liittyviä videoita. 

Tähtiseuraohjelmaan tutustumisen jälkeen seura tekee päätöksen ohjelmaan lähtemisestä sekä osa-alueesta tai osa-alueista, jota halutaan lähteä kehittämään (Lapset ja nuoret, Aikuiset). Seura kokoaa tiimin, joka huolehtii seuran liittymisestä Suomisportin Tähtiseura-verkkopalveluun ja tekee suunnitelman kehittämisprosessista. 

Ohjeita Suomisportin Tähtiseura-verkkopalveluun liittymistä varten: 

    • Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisportin seurapalveluja. Ottaaksenne Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönne, tutustukaa Suomisportin käyttöönoton ohjeisiin.
    • Jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla omat Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet, jotka seuran Suomisport-pääkäyttäjä voi myöntää. Ohje pääkäyttäjälle (pdf)
    • Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen ei edellytä maksupalvelusopimuksen aktivointia, johon tarvitaan yhdistysrekisteriote/seuran nimenkirjoittajien tiedot, vaan verkkopalvelun voi ottaa Suomisportissa käyttöön heti, kun kehittämistiimin käyttöoikeudet ovat kunnossa. Käyttö on maksutonta.

Tähtiseuraohjelmaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä liikunnan aluejärjestön seurakehittäjään. Alueiden seurakehittäjien verkosto auttaa ja tukee seuraa tarvittaessa koko prosessin läpi.

Mitä Tähtiseuramerkki kertoo seurasta?

Tähtiseuramerkki on arvostettu tunnus seuralle. Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta sekä nykyisille että uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja seuran tukijoille.

Tähtimerkki osoittaa seuran täyttävän kohderyhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Se on tunnustus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille sekä vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin.