Seuran hallinnon kehittämiseen tarjolla monipuolista tukimateriaalia

Olympiakomitea tarjoaa seuroille monipuolisia ja maksuttomia materiaaleja ja työkaluja seuran hallinnon kehittämiseen.

Olympiakomitea tarjoaa seuroille monipuolisia ja maksuttomia materiaaleja ja työkaluja, oli sitten kyse esimerkiksi seuran johtamisesta, seuran vastuullisuudesta, ohjaaja- ja valmentajatoiminnasta tai seuran hallinnon kehittämisestä.

Olympiakomitean lisäksi koulutusta tarjoavat myös liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt tarjoavat kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle, näitä voi tiedustella suoraan liikunnan aluejärjestöiltä.

Olympiakomitean Seuran hyvä hallinto -sivulta löydät apua seuratoiminnan perusasioihin: miten seuran hallinnon tulisi toimia, jotta seura toimii yhdistyslain mukaan. Sivulta löytyy työkaluja ja materiaaleja mm. urheiluseuran tulevaisuuden pohdintaan sekä tietoa siitä, millaista koulutusta on saatavilla niin seuran hallinnon kuin valmentajien osaamisen lisäämiseen. 

Hyvän hallinnon perusteet

Hyvän hallinnon perusteiden läpikäynti on luontevaa aloittaa Olympiakomitean Seuran hallinto -verkkokoulutuksen läpikäymisellä. Verkkokoulutus kestää noin 15 minuuttia ja tarjoaa tietoa hyvän hallinnon merkityksestä seuralle, yhdistystoiminnan perusperiaatteista, seuran säännöistä sekä poimintoja hyödyllisistä materiaaleista.

Päätä oikein -aineisto sisältää kattavasti tietoa seuraaviin teemoihin liittyen: seuran hallinto, seura työnantajana, seuran työnantajavelvoitteet, seuran varainhankinta, seuran talous sekä seura toiminnan järjestäjänä.

Hyvään hallintoon liittyy monenlaisia asiakokonaisuuksia, kokosimme alle muutamia poimintoja hyvään hallintoon liittyen.

Seuralla on ajantasaiset ja tarkoituksenmukaiset säännöt

Vuoden 2023 mallisäännöt löytyvät Olympiakomitean materiaalipankista. Mallisäännöt on julkaistu myös ruotsin ja englannin kielellä.

Seuran viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa

Seuran hyvä hallinto -sivulta löytyy monipuolista materiaalia taloushallintoon liittyen. Sivulta löytyy muun muassa mallipohja urheiluseuran tilikartasta.

Taloushallinnon verkkokoulutus sisältää seuraavat osiot: hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös, talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta, yhdistyksen säännöt sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Jäsenluettelon ja tietosuojaselosteen ajantasaisuudesta huolehditaan

Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa -ohje toimii apuvälineenä yhdistyksessä toimiville tietosuoja-asioihin liittyen.

Seura on hyvä työnantaja

Työnantajana toimimiseen liittyy työsuhteen perusasioista huolehtiminen sekä työntekijän hyvinvoinnista huolehtiminen. Työntekijän palkkaamiseen liittyviä asioita käsitellään noin 20 minuutin kokonaiskestoltaan olevassa Seura työnantajana -verkkokoulutuksessa. Ylempänä mainittuun Päätä oikein -aineistoon on koottu työnantajana toimimisen velvoitteita.

Seurahyvinvoinnin työkalupakista löydät tehtäviä ja vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseksi.

Seuralla on toimintakäsikirja

Lue opas seuran toimintakäsikirjan tekemiseen.

Seuran hallitus ja johto käyttävät vuosikelloa

Hallituksen ja johdon vuosittaiset toimenpiteet on hyvä kirjata vuosikelloon. Vuosittain toistuviin toimenpiteisiin voi sisältyä yhdistyksen perustoiminnan lisäksi esimerkiksi seuratoiminnan palautekyselyt. Helppokäyttöisiä, digitaalisia ja maksuttomia palautekyselylomakkeita voi tilata Olympiakomitealta. Mallipohjia on tarjolla useille eri kohderyhmille suunnatuille kyselyille.

Poimintoja muista hyödyllisistä materiaaleista

Seuran talousohjesääntöjen luomisessa ja tarkastelussa voi hyödyntää talousohjesääntöpohjaa.

Seuran hallituksen itsearviointiin on tarjolla itsearviointilomake, jossa hallitus voi arvioida muun muassa hallituksen kokoonpanoon ja kokoustyöskentelyyn liittyviä asioita.

On hyvä muistaa, että Olympiakomitea tarjoaa myös asiantuntijapalvelua urheiluseuroille. Seurat voivat täyttää HelpDesk -yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka vastaanottamisen jälkeen seuraan ollaan suoraan yhteydessä. Yhteydenottopyyntö voi liittyä esimerkiksi hallinnollisiin asioihin, verotukseen, työnantaja-asioihin tai varainhankintaan.

Materiaaleja ja vinkkejä seuroille – liiton sivulla kattava listaus tukimateriaaleista

Suomen frisbeegolfliiton Materiaaleja ja vinkkejä seuroille -sivulta löydät kootusti jäsenseuroille hyödyllisiä materiaaleja ja vinkkejä. Sivulta löytyy linkkejä seuran hallintoon, seuratoiminnan kehittämiseen, työntekijän palkkaamiseen ja vastuullisuuteen liittyen. 

Sivulle on koottu myös tietoa liitolta tilattavista tai haettavista materiaaleista, jotka liittyvät koulutukseen ja seuratoimintaan.