Hallituksen kokousterveiset 3/2023

Hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Uusi tapa viestiä hallituksen toiminnasta

SFL:n hallitus päätti helmikuisessa kokouksessaan, että hallituksen kokouksista julkaistaan jatkossa tiedote, jonka toivotaan tavoittavan erityisesti seura-aktiivit mutta myös muut liiton toiminnasta kiinnostuneet tahot. Hallituksen kokouksista tiedottamisella halutaan lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta hallituksen päätöksistä sekä liiton toiminnasta. 

Hallitustiedote julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen liiton uutiskanavissa. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 3/2023

Liiton hallitus kokoontui etäyhteydellä vuoden kolmanteen kokoukseen 30.3.

Talous- ja henkilöstöasiat
Hallitus keskusteli liiton taloustilanteesta ja toiminnanjohtaja loi katsauksen henkilöstön meneillä oleviin projekteihin ja töihin.
 
Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
Kokouksessa keskusteltiin varustekassihakemuksista, joita saatiin yhteensä 16. Päätökset hakemuksista tehdään lähipäivien aikana foorumilla.
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Uudet seurajäsenhakemukset Bonehill Disc Golf ry:ltä sekä Liljendal IK ry:ltä hyväksyttiin. Kokouksessa keskusteltiin liiton jäsenseurojen vaihtelevista tilanteista. Kokouksessa hyväksyttiin myös yhden seuran eroamispyyntö.
 
Yhdenvertaisuus 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely on auki 2.4. saakka.
 
Huippu-urheilu ja media
Kokouksessa käytiin läpi SUEKin lähettämät kommentit SFL:n päivitettävään antidopingohjelmaan. Hallitus hyväksyi SUEKin kommenttien perusteella tehdyt muutokset ohjelmaan. Liitto julkaisee päivitetyn antidopingohjelman. Playcationin kilpailunjärjestäjälisenssihakemus hyväksyttiin. 
 
Kokouksessa käytiin lisäksi läpi aiemmin foorumilla tehdyt päätökset. Näistä päätöksistä mainittakoon mm. SM-kisojen 2023 media- ja kumppanuusoikeuksien luovuttaminen järjestäville seuroille. Liitto varaa vaatetusalan yksinoikeuden liiton kumppanille.

 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 27.4.