Reumanuoret liikkumaan -hanke tarjoaa vinkkejä frisbeegolfin soveltamiseen

Hankkeen aikana tehdyistä materiaaleista hyötyvät esimerkiksi liikunnanohjaajat, valmentajat ja opettajat, jotka toimivat reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien tai oireilevien lasten ja nuorten parissa.

Reumanuoret liikkumaan -hankkeessa pyritään innostamaan lapsia ja nuoria liikkumaan ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja sairaudesta tai liikuntarajoitteesta huolimatta sekä tarjoamaan vinkkejä eri lajien, kuten frisbeegolfin soveltamiseen.

Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen Reumaliiton koordinoima hanke, joka päättyy tämän vuoden loppuun. Hankkeen tarkoituksena on tukea reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien kouluikäisten (7–18v.) lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua itselleen mielekkäällä tavalla. 

SFL:n nuoriso- ja koulutuskoordinaattori sekä Tampereen Frisbeeseura olivat mukana hankkeen aikana toteutetun Frisbeegolfia ja liikunnallisia lautapelejä -tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 

Hyödyllisiä materiaaleja

Hankkeen aikana tehdyistä materiaaleista hyötyvät esimerkiksi liikunnanohjaajat, valmentajat ja opettajat, jotka toimivat reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien tai oireilevien lasten ja nuorten parissa.

Kaikki hankkeen materiaalit löytyvät osoitteesta www.reumaliitto.fi/reumanuoretliikkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Videosarja liikuntalajien soveltamismahdollisuuksista

Lyhyiden videoiden tarkoituksena on innostaa ja rohkaista kokeilemaan uusia tapoja liikkua sekä auttaa soveltamaan jo tuttuja lajeja sairauden edellyttämällä tavalla. Videoita voivat hyödyntää niin lapset, nuoret, perheet kuin ammattilaisetkin. 

Videot löytyvät sekä Reumanuoret liikkumaan -hankkeen nettisivuilta että Reumaliiton YouTube-kanavalta.

Videoista pyydetään palautetta sekä lapsilta ja nuorilta itseltään että ammattilaisilta. Pääset palautelomakkeelle suoraan tästä, tai hankkeen nettisivun kautta.

Infopaketti lastenreumasta

Tiivis oheismateriaali, jossa on perustiedot siitä, millainen sairaus lastenreuma on, miten sairaus vaikuttaa liikuntaan ja millaisin keinoin lapsi tai nuori pääsisi mukaan liikkumaan muiden mukana oireista tai liikuntarajoitteista huolimatta esimerkiksi koulussa ja harrastuksissa.

Materiaalin ideana on, että lapsi tai nuori voi antaa sen esimerkiksi omalle liikunnanopettajalleen tai valmentajalleen.

Ymmärrys usein näkymättömän sairauden luonteesta voi auttaa aikuista lapsen/nuoren huomioimisessa liikuntatilanteissa sekä sopivien sovellustapojen ideoinnissa. Tulostettava materiaali löytyy hankkeen nettisivuilta (suora linkki materiaaliin tässä).