UDisc: Suomessa pelataan eniten frisbeegolfia maailmassa

UDisc vertaili sovellukseensa kirjattujen pelattujen frisbeegolfkierrosten määrää eri maiden välillä. Ahvenanmaa ja Suomi komeilevat tilaston kärjessä, kun kierrosten lukumäärä suhteutetaan maiden asukaslukuun.

Frisbeegolfin suosio on kasvanut, suorastaan räjähtänyt, kahden viimeisen vuoden aikana niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Yhdysvaltoja pidetään frisbeegolfin johtavana maana, oli sitten kyse pelaajien tasosta tai määrästä. Mutta onko frisbeegolf suosituinta juuri Yhdysvalloissa? Miten Suomi sijoittuu tilastoissa?

UDisc tarjoaa kysymyksiin vastauksen vertailemalla vuonna 2021 UDiscin sovellukseen kirjattujen pelattujen frisbeegolfkierrosten määrää eri maiden välillä. Jotta tämä vertailu kertoisi, missä maassa frisbeegolf on kaikkein suosituin laji, pelattujen kierrosten lukumäärä suhteutettiin maiden asukaslukuun. 

Yhdysvallat sijoittuu vertailussa kirkkaasti ykköseksi, jos vertaillaan pelkästään pelattujen kierrosten määrää. Yli 11,5 miljoonaan pelattuun kierrokseen ei yllä lähellekään yksikään maa. Mielenkiintoista kyllä, toiseksi eniten pelattuja kierroksia, 1, 2 miljoonaa, kirjattiin Suomessa ja kolmanneksi eniten, vajaat 1,1 miljoonaa, Ruotsissa. 

Taulukossa 10 maata, joissa pelataan eniten kierroksia asukasmäärään suhteutettuna.

Ote UDiscin taulukosta. Kuva: https://udisc.com

 

Maiden välisessä vertailussa eniten pelattuja kierroksia asukaslukuun suhteutettuna pelattiin Ahvenanmaalla. Muutamassa kuukaudessa yli 10 uuden frisbeegolfradan rakentamista Ahvenanmaalle vuoden 2020 aikana voidaan pitää menestystarinana, jonka onnistumista alleviivaa tilasto, jonka mukaan vuonna 2021 Ahvenmaalla pelattujen kierrosten lukumäärä ylitti asukkaiden lukumäärän, ainoana koko maailmassa. 

Jos Ahvenanmaalla pelattiin 1231 kierrosta tuhatta asukasta kohden, vaikuttaa tilastossa toiseksi tulleen Suomen lukumäärä 217 kierroksellaan ehkä vaatimattomalta. Lähelle Suomen lukemaa yltää tilastoissa kuitenkin vain kaksi maata; kolmantena oleva Norja (198) ja neljäntenä tilastoissa oleva Islanti (193). Huomionarvoisinta UDiscin tilastossa onkin se, että top 5 -maat erottuvat tilastossa selkeästi muista maista, ja ne ovat kaikki Pohjoismaihin kuuluvia. Ruotsi sijoittuu viidenneksi (108), Viro (64) ja Tanska (50) pitävät kuudetta ja seitsemää sijaa, ja Yhdysvallat komeilee tilastossa vasta kahdeksantena (35).  

UDisc-sovellukseen kirjatut pelikierrokset eivät luonnollisesti kerro todellista pelattujen kierrosten lukumäärää. UDisc arvioi, että todellinen lukumäärä saadaan kertomalla pelattujen kierrosten lukumäärä viidellä. UDiscin vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan noin 20 % kaikista pelatuista kierroksista maailman eri frisbeegolfradoilla rekisteröidään UDisc-sovellukseen, joka on UDiscin mukaan eniten maailmalla käytetty frisbeegolfsovellus tulosten kirjaamiseen. 

Kyseisellä laskutavalla Suomessa pelattiin viime vuonna yli 6 miljoonaa kierrosta. Jokaista suomalaista kohden pelattuja kierroksia kertyi siis enemmän kuin yksi. Kun Ahvenanmaan ja Suomen tilastoluvut yhdistetään, Suomi näyttäytyy tilaston kärkimaana suhteutettaessa kierrosten lukumäärä asukaslukuun (222 kierrosta/1000 asukasta).

Lue UDiscin englannin kielinen artikkeli täältä.