SFL kerää jäsenseuroiltaan tietoja frisbeegolfin ja seurojen roolista Harrastamisen Suomen mallissa

Harrastamisen Suomen mallin toimintaa järjestetään lukuvuonna 2021-2022 jo 235 kunnassa.

SFL kerää jäsenseuroiltaan nyt tietoja: mitkä kunnat ovat ottaneet frisbeegolfin Harrastamisen Suomen mallin harrastustarjontaansa? Mitkä jäsenseurat järjestävät mallin harrastuksia ja miten toiminta on sujunut?

Harrastamisen Suomen mallin keulahahmolle etsitään nimikilpailulla nimeä 14.9.-3.10.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta laajenee ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Suomen frisbeegolfliitto on mukana harrastuksen järjestäjien listalla.

SFL kerää jäsenseuroiltaan tietoa 15.11. saakka

Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kunnat voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Viime vuoden koululaiskyselystä ilmeni, että frisbeegolf oli yksi yläkouluikäisten poikien suosikkiharrastuksista. Lue lisää koululaiskyselystä täältä.

Suomen frisbeegolfliitto kerää nyt jäsenseuroiltaan tietoja siitä, mitkä kaikki kunnat ovat ottaneet frisbeegolfin Harrastamisen Suomen mallin harrastustarjontaansa. Entä mitkä frisbeegolfseurat järjestävät Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia ja miten toiminta on sujunut? Tietoja voi lähettää 15.11. saakka liiton jäsensihteerille

Kuva: harrastamisensuomenmalli.fi

Nimikilpailu 14.9.-3.10.2021

Harrastamisen Suomen mallin keulahahmolle, H-hahmolle, etsitään kilpailulla nimeä. Nimikilpailu on tarkoitettu koululaisille (luokat 1-10) ja nimiehdotukset toimittaa opettaja tai lapsen vanhempi. Ehdotuksia otetaan vastaan koululaisilta ympäri Suomen 3.10. asti. Lisätietoja löydät täältä.

Yhteyspiste avattiin elokuussa 2021

Harrastamisen Suomen mallille avattiin yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö Aluehallintovirastojen kunnille myöntämillä avustuksilla. Yhteyspisteen koordinaattorina aloitti elokuussa Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä hyviä käytänteitä ja auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Harrastamisen Suomen mallin toisen vaiheen valmistelu on käynnissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt jatkotoimia valmistelevan työryhmän, jossa ovat edustettuna samat tahot kuin Suomen mallin ensimmäistä vaihetta työstäneessä työryhmässä. Työryhmää johtaa valtiosihteeri Tuomo Puumala. Työryhmän tehtäviin kuuluu löytää keinoja, jolla saavutettaisiin vakiintuneempi malli. Nykyinen rahoitus ei ole pysyväluonteista. Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Harrastusviikko

Harrastamisen Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. 

Löydät lisätietoja Harrastamisen Suomen mallista liiton sivuilta.