SFL:lle erityisavustus liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen Suomen frisbeegolfliiton hankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja matalan kynnyksen frisbeegolfharrastamisen edistäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen frisbeegolfliitolle erityisavustuksen liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen. Erityisavustus on tarkoitettu kehittämisavustukseksi liikuntaa edistävien järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeisiin. 

Hankkeen pääyhteistyötaho on Soveltava Liikunta SoveLi ry. Hanke on yksivuotinen ja se toteutetaan vuonna 2021 yhdessä SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen sekä SFL:n jäsenseurojen kanssa. Hankkeen käytännön toteutukseen myönnetty erityisavustus on suuruudeltaan 20 000 euroa. 

Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja matalan kynnyksen frisbeegolfharrastamisen edistäminen kansalaistoiminnassa. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia edistetään luomalla uusia materiaaleja, koulutusta, toimintamalleja ja yhteistyömuotoja frisbeegolfseuroissa ja muissa järjestöissä hyödynnettäväksi niin, että inkluusioperiaatteen toteutuminen toiminnassa vahvistuu. Hankkeen toteutuksessa painotetaan soveltavan liikunnan sisältöjen huomioimista organisoituneessa harrastustoiminnassa. 

Osa liiton jäsenseuroista on jo ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana hankkeen pilotoinnissa. Liitto on yhteyksissä kaikkiin jäsenseuroihinsa alkuvuodesta 2021, jolloin hankkeen käytännön toteutus toden teolla käynnistyy.