Varmuutta ja tietoa kilpailunjärjestämisen tueksi – Kuulumisia Naisjaoston järjestämältä TD-kurssilta

Naisjaoston organisoima TD-kurssi järjestettiin Villa Sibbessä, Sipoossa lauantaina 7.12.2019. Kurssille osallistui yhteensä 12 kilpailunjärjestämisestä kiinnostunutta naista.

SFL:n Naisjaostolla on muhinut jo pidempään ajatus oman TD-kurssin järjestämisestä naisille, jotta heitä saataisiin houkuteltua enemmän kilpailunjärjestäjiksi. Vaikka naispelaajien määrä on kasvanut tasaisesti ja innokkaita TD:itä on löytynyt Lady Tour -osakilpailuille ja muillekin naisten kisoille, on naisten osuus kilpailunjärjestäjistä kuitenkin vielä pieni, minkä takia Naisjaosto kokee tärkeäksi rohkaista naisia myös järjestämään itse kilpailuja pelaamisen lisäksi. Jaoston teettämissä kyselyissä ja keskusteluissa naispelaajien kanssa on noussut esille, että nainen kisajärjestäjänä madaltaa ainakin aloittelevien naispelaajien kynnystä osallistua kilpailuun. Kurssin osallistumiskynnystä laskettiin vielä maksuttomuudella, eli SFL:n Naisjaosto tarjosi koulutuksen maksutta SFL:n jäsenseurojen naisille.

Naisjaoston organisoima TD-kurssi järjestettiin Villa Sibbessä, Sipoossa lauantaina 7.12.2019. Kouluttajana toimi Suomen tämän hetken aktiivisin TD, Mikko Wikman. Mukaan ilmoittautui yhteensä 12 naista, joilla oli eritasoista kokemusta kilpailunjärjestämisestä. Mukana oli jo PDGA-kilpailussa TD:nä ja apu-TD:nä toimineita, viikkokisoja järjestäneitä ja myös useita, joilla ei ollut yhtään kilpailunjärjestämiskokemusta.

Kuva: SFL:n Naisjaosto

Päivä alkoi yleiskatsauksella kilpailunjärjestämiseen, josta jatkettiin pohtimaan Mikon johdolla, mitä kaikkea TD:n pitää tehdä ja huomioida ennen kilpailua, sen aikana ja kilpailun jälkeen. Aihe herätti paljon hyvää keskustelua. Kilpailunjärjestämisestä siirryttiin sääntöasioihin. Kurssiosallistujat olivat saaneet kotiläksyksi kerrata Frisbeegolfin säännöt ja kilpailuoppaan. Sääntöosuudessa keskustelua herättivät erityisesti tilanteet, jolloin kilpailuun pitää hakea poikkeuslupa.  

Iltapäivän osuudessa siirryttiin käsittelemään SFL:n kilpailunhallintajärjestelmän DiscGolf Metrixin käyttöä. Metrix on kaikkien vapaassa käytössä ilmaisversiona, mutta SFL:n alaisissa kisoissa kaikki kilpailunjärjestäjät saavat käyttöönsä maksullisen version, jossa on enemmän ominaisuuksia. Metrixin jälkeen tutustuttiin PDGA Tournament Managerin toimintaan. Lopuksi oli tarkoitus harjoitella käytännössä molempien järjestelmien toimintaa, mutta päivän mittaan käydyt keskustelut veivät sen verran aikaa, ettei harjoittelulle jäänyt aikaa.

Kuva: SFL:n Naisjaosto

Osallistujien palaute päivästä oli positiivista. Suurin osa koki saaneensa kurssista sen verran varmuutta, että uskoo osaavansa järjestää PDGA-kilpailun. SFL on saanutkin jo ensimmäisen kilpailuhakemuksen kurssin osallistujalta. Lisäksi useat osallistuvat ovat kurssin jälkeen suorittaneet PDGA:n sääntökokeen. Kokonaisuutena koulutus oli onnistunut ja täytti sille asetetut tavoitteet. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa kurssilaisten järjestämiä PDGA-kisoja ja epävirallisempiakin kisoja. 

Lisätietoja Naisjaostosta löydät:

Teksti: SFL:n Naisjaosto