Ilmoittautuminen SFL:n erilliskilpailuihin

 

 

SFL on linjannut erilliskilpailujen ilmoittautumisjärjestelmiä.

 
 
 • jatkossakin oletusarvona on, että ilmoittautuminen aukeaa kaikille samanaikaisesti ja osallistumisoikeudet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • kilpailunjärjestäjälle varataan mahdollisuus suunnitella järjestettävät kilpailuluokat tarkoituksenmukaisiksi ja synnyttää aitoa kilpailua järjestettävässä luokassa
 • käytännöt halutaan yhtenäistää
 • alla oleva ohjeistus on sisällytetty SFL TD-oppaaseen, joka löytyy kilpailunjärjestäjän infosivulta

 

SFL uusi logo

 

 

Rating-vaiheistettu ilmoittautumisjärjestelmä SFL erilliskilpailuissa

 

 • Tämän lisäksi erilliskilpailun ilmoittautumiseen on aina mahdollista laatia rating-alarajalla porrastettu 1. vaihe.  TD voi harkinnanvaraisesti laatia vaiheistuksen tarpeellisiksi katsomiinsa kilpailuluokkiin. Amatööriluokkien osalta tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
 • MA- / FA-luokissa perussääntö on, että alarajaksi asetetaan alemman järjestettävän luokan rating-yläraja.
  • Esim. jos järjestetään MA1 ja MA3, voidaan 1. vaiheessa MA1-luokan alarajaksi asettaa 900.
  • Esim. jos järjestetään MA1 ja MA2, voidaan 1. vaiheessa MA1-luokan alarajaksi asettaa 935.
 • Rating-alarajaa ei kuitenkaan saa asettaa alimpaan kilpailussa järjestettävään MA-/FA-amatööriluokkaan sen ollessa
  • MA2, MA3 tai MA4 ja vastaavasti
  • FA2, FA3 tai FA4.
 • 1. vaiheen kesto on lähtökohtaisesti 7vrk. Tämän jälkeen ilmoittautuminen aukeaa kaikille.
 • Kaikki muut ilmoittautumismenettelyt (vaiheet ja niiden kestot, kiintiöt, villit kortit, perussäännöstä poikkeavat alarajat, mahdolliset muut jakoperusteet) tulee sisällyttää kilpailuhakemukseen ja ne tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

 

TTL_0936