Syyskokouksessa aktiivinen osanotto

Syyskokouksen osallistujia

SFL:n syyskokous pidettiin marraskuun viimeisenä sunnuntaina Mäkelänrinteen uimahallin kokoustilassa. Paikalle oli saapunut ennätysmäisen runsas osallistujajoukko, 8 eri jäsenseuraa oli edustettuna 18 jäsenen voimin. Toni Toivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hänen luotsaamanaan lähdettiin purkamaan esityslistaa.

Liiton uusien sääntöjen johdosta alkuun piti päättää liiton yleisen kokouksen työjärjestyksestä. Siinä määritellään, miten liiton kokouksissa toimitaan äänestystilanteissa ja miten jäsenseurat voivat äänioikeuttaan käyttää. Lyhyen keskustelun jälkeen hallituksen esitys työjärjestyksestä hyväksyttiin.

Hallituksen esitykseen vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta tutustuttiin Toni Toivosen esilukemana. Eniten keskustelua herätti aluevastaavien toimenkuva. Tuleva hallitus saikin muutaman hyvän vinkin tämän asian toteuttamiseen. Myös jäsenseurojen tietoisuus antidopingtoiminnasta herätti keskustelua.

Jäsenseurojen jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenmäärän mukaan ja maksuperusteet päätettiin pitää tämän vuoden tasolla, kuten myös kilpailulisenssien hinnat. Ainoastaan suorajäsenten jäsenmaksuihin tuli selkeä korotus.

Hallituksen puheenjohtaja Ville Kotamäki esitteli ensi vuoden talousarvion ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

Sitten olivatkin vuorossa henkilövalinnat. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa seuraavat kaksi vuotta Ville Kotamäki. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Ari Penttala, Saija Lehto ja Tapani Aulu. Kaikkia erovuoroisia ehdotettiin uudelleen hallitukseen ja näiden lisäksi ehdotettiin Juha Kytöä hallitukseen. Neljä ehdokasta ja kolme paikkaa, oli äänestyksen aika. Äänestystuloksen tarkistuslaskennan jälkeen hallitukseen tulivat valituiksi Saija Lehto ja Tapani Aulu, kummallakin 80 ääntä. Ari Penttala ja Juha Kytö saivat kumpikin 55 ääntä, joten kolmas hallituspaikka ratkaistiin arvalla ja sen sai Juha Kytö.

Toiminnantarkastajana jatkaa Marco Hyvärinen ja hänen varahenkilönään jatkaa Markus Stigzelius.

Kaikki kokouksessa käsitellyt dokumentit, kuten myös vielä tarkistamaton pöytäkirja, löytyvät kotisivujen arkistosta.