Harjoituspankki

Yksilöharjoitukset (yksi tai useampi osallistuja)

Puttiharjoitus: Ring of fire

 • Pelaajat kerääntyvät rinkiin korin ympärille. Etäisyys valitaan taitotason mukaan.
 • Kaikki heittävät ohjaajan merkistä samanaikaisesti. Jatkoon pääsevät ne, jotka saavat putin sisään.
 • Näin jatketaan, kunnes vain yksi onnistuu putissaan.
 • Ei sovellu alle 10-vuotiaille turvallisuussyistä, sillä heitot saattavat karata toisiin lapsiin.

Lähiputtauskisa – 3, 5, 7, 10 m

 • Enintään viiden hengen ryhmä.
 • Tarvitaan: kolme putteria, paperia ja kynä.
 • Merkit maahan 3, 5, 7 ja 10 metrin kohtiin.
 • Aloitetaan puttaaminen lähimmästä kohdasta. Kukin osallistuja puttaa kolme puttia vuorollaan. Jos saa yhdenkin putin sisään, pääsee jatkoon ja seuraavalle heittopaikalle. Pisimmälle päässyt voittaa. Jos pisimmälle päässeitä on useampia, onnistuneiden puttien määrä ratkaisee voittajan.

Puttirumba

 • Enintään kolmen hengen ryhmä.
 • Jokainen ottaa kaksi putteria.
 • Maahan tehdään merkit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja 10 metrin kohdalle.
 • Kukin osallistuja puttaa kaksi puttia vuorollaan yhdestä metristä (ensimmäinen paikka). Jos heittäjä saa molemmat putit sisään, hän pääsee seuraavalle tasolle. Jos vain toinen putti onnistuu, pysyy samalla tasolla. Jos molemmat putit menevät ohi, tippuu yhden tason.
 • Harjoitusta jatketaan kymmenen minuuttia. Mikäli heittäjä saa molemmat putit 10 metristä sisään, hän aloittaa alusta. Tulokset kirjataan ylös.
 • Tällä harjoituksella pyritään kehittämään puttia paineellisessa tilanteessa. Lisäksi tämä harjoitus on hyvä toistaa joka viikko ja seurata kehitystä. Kyseisen harjoituksen taso on katsottavissa siten, että miltä tasolta heittäjä ei päässyt eteenpäin. Tämän taso yli pääseminen otetaan seuraavan harjoituskerran tavoitteeksi.
 • Harjoitukseen saa vaihtelua haaraputeilla, polviputeilla tai vaikkapa kämmenheitolla.
 • Harjoitusta aloitettaessa on hyvä huomioida tuuliolosuhteet. Puttiharjoituksen ei tulisi kestää yli kymmenen minuuttia, jotta keskittyminen pysyy mahdollisimman hyvällä tasolla.

Putit useista paikoista

 • Enintään viiden hengen ryhmä.
 • Kisan idea: paljon putteja erilaisista paikoista. Osallistujat saavat itse vaikuttaa harjoituksen sisältöön käyttämällä luovuuttaan.
 • Tarvitaan: viisi putteria, paperia, kynä ja heittopaikan merkkausvälineet (mini tai vastaava).
 • Kukin ryhmän jäsen määrittelee paikan mistä putataan. Paikka voi olla haastavakin, vaikkapa hieman puun tai pensaan takana. Merkitään paikat esimerkiksi kivellä tai ylimääräisellä frisbeellä.
 • Valitaan turvalliset paikat järkevältä etäisyydeltä.
 • Pidetään kirjaa onnistumisista.
 • Pelataan yksi kierros valituista paikoista siten, että kukin osallistuja puttaa vuorollaan viisi puttia kerrallaan. Ryhmän ei-puttaavat jäsenet keräävät putatut kiekot ja antavat ne seuraavalle puttaajalle. Pelataan yksi paikka kerrallaan läpi.
  Eniten sisään putannut on voittaja.

Lähestymisheitot kouluttajalle

 • Enintään 10 hengen ryhmä.
 • Heittäjät avorivissä kentällä.
 • Jokaisella heittäjällä on vähintään yksi kiekko (mieluiten 2-3 putteri/lähestymiskiekkoa)
 • Kouluttaja siirtyy noin 30 metrin päähän heittäjistä siten, että jokaisella on suunnilleen sama matka kouluttajaan. Kouluttajan ohjeistamana jokainen heittäjä heittää yhden lähestymisheiton vuorollaan kohti kouluttajaa.
 • Tavoitteena on saada kiekko mahdollisimman lähelle kouluttajaa (CTP). Kouluttaja ohjaa harjoitusta koko ajan ja kertoo mikä kiekko on lähimpänä.
 • Harjoitus toistetaan ja riippuen heittäjien tasosta kouluttaja voi siirtyä kauemmaksi – esim. 40-60 metriin. Harjoituksen aikana kouluttaja antaa kehitysehdotuksia.
 • Tässä harjoituksessa pyritään kehittämään heittäjien lähestymisheittoja, kulman ja kiekon hallintaa sekä tuuliolosuhteiden huomioonottamista.

Tarkkuusheitto jalkapallomaaliin

 • Viisi kiekkoa – osallistujilla keskenään samankaltaiset kiekot.
 • Aloitusetäisyys 30 m, jatkoon pääsee jos saa neljä viidestä sisään.
 • 10 m kauempaa seuraava paikka.
 • Variaationa kämmenet ja rystyt.

Kämmenheittoharjoitus kyynärpää eri asennoissa

 • Yleiset ohjeet:
  Oikea ote kiekosta.
  Laaja ranneliike, jonka aikana kiekko ei saa vaihtaa kulmaa. Aluksi ranne taivutettuna mahdollisimman taakse.
  Kyynärpää johdattaa heittoa.
 • Osa 1 – Kyynärpää kiinni vartalossa
  Tehdään heittoliikettä kuivaharjoitteluna (kiekko kädessä, mutta sitä ei heitetä).
  Katsotaan, että kyynärvarsi ja ranne eivät käänny väärin, vaan kiekko pysyy samassa tasossa koko liikkeen ajan.
  Heitetään kiekko pelkällä kyynärvarren käännöllä ja tuottamalla voimakas kierre ranteella ja sormilla.
 • Osa 2 – Kyynärpää vietynä niin pitkälle eteen kuin mahdollista
  Tehdään samat kuin edellä.
 • Osa 3 – Kyynärpää sivulla vartalon kohdalla, mutta irti kehosta
  Nyt viedään ensin kyynärpää eteen ja sinne kiekko seuraa perässä ja lopuksi voimakas kierre ranteella ja sormilla.
  Ensin kuivaharjoitteluna ja sitten heittäen kuten edellä.

Lähestymispeli

 • Kukin pelaaja ottaa kolme lähestymiskiekkoa.
 • Jokainen valitsee vuorollaan heittopaikan 40-70 m etäisyydeltä korista.
 • Kukin kiekko pelataan koriin saakka.
 • Pisteytys:
  1 heitto 3 p, 2 heittoa 1 p, 3 heittoa 0 p, 4 heittoa -1 p, 5 heittoa -2 p, jne.

Draivit saareen

 • Kukin pelaaja ottaa kolme draiveria.
 • Korin ympärille (tai kentälle) rakennetaan kymmenen metrin rinki keiloilla tai maalilla.
 • Kukin pelaaja heittää kolme heittoa 80, 90, 100, 110 ja 120 metristä.
 • Saareen saadusta draivista tulee piste.
 • Lisämaustetta saa tekemällä useampia saaria – esimerkiksi vaikeammista kohteista tuplapisteet.
 • Lisähaastetta voi luoda siten, että yksi heitoista on hysse, toinen suora ja kolmas annukka

Heitot puiden väliin

 • Suhteuta etäisyydet puiden leveyteen oppilaiden taitotason mukaan: esim. viisi metriä leveän aukon tapauksessa heitetään 30, 40 ja 50 metrin etäisyydeltä.
 • Viisi heittoa kustakin paikasta ja piste per heitto.
 • Oppilaat voivat itse määritellä vuorollaan portteja, joista heitetään.
 • Kokonaispisteet lasketaan niiden paikkojen perusteella, jotka kukin ryhmän jäsenistä on valinnut.

Rolleriheitto jalkapallomaaliin

 • Rolleriksi lasketaan heitot, joissa kiekko menee vähintään puolet matkasta rollerina
 • Viisi kiekkoa (osallistujilla keskenään samankaltaiset kiekot)
 • Aloitusetäisyys 50 m. Jatkoon pääsee jos saa kolme viidestä sisään.
 • 10 m kauempaa seuraava paikka.
 • Viimeinen pelissä mukana oleva voittaa.

Draiviharjoite

 • Kullakin osallistujalla 5 kiekkoa
 • Heitetään eri mittaisia draiveja, aloitetaan kohderyhmälle sopivasta etäisyydestä, ja nostetaan pituutta 10 metrillä kerrallaan.
 • Esim. 10-50 metriset draivit

Ryhmäharjoitukset

Frisbeegolfviesti

 • Tarvitaan kolme koria ja kolme putteria.
 • Pelaajat järjestetään kolmeen jonoon.
 • Jonot ovat 10-30 metrin etäisyydellä korista riippuen ikäryhmästä ja samalla etäisyydellä toisistaan turvallisuussyistä.
 • Kunkin jonon ensimmäinen heittää kohti koria ohjaajan merkistä, ja jatkaa pelaamista kiekolta kunnes kiekko on korissa. Kun kiekko on korissa, pelaaja ottaa kiekon mukaansa, juoksee jonoon ja antaa kiekon seuraavalle.
 • Se ryhmä, jonka jokainen pelaaja on pelannut yhden tai useamman kierroksen läpi nopeimmin, on voittaja.

Puttiviesti

 • Jaa osallistujat 4-8 hengen ryhmiin.
 • Kullekin ryhmälle on oltava oma kori ja 5-10 putteria (riippuen osallistujamäärästä).
 • Jonot ovat 4-15 metrin etäisyydellä korista riippuen taitotasosta.
 • Kunkin ryhmän pelaajat asettuvat jonoon ja vain ryhmän ensimmäisellä pelaajalla on putteri kädessään. Muut putterit odottavat maassa
 • Ohjaajan antamasta merkistä kunkin ryhmän ensimmäinen pelaaja yrittää putata kiekon koriin.
 • Mikäli kiekko menee koriin, ryhmän toisena oleva pelaaja ottaa putterin maasta ja yrittää vuorostaan putata.
 • Mikäli kiekko ei mene koriin, pelaaja noutaa (juosten) kiekon ja palauttaa sen ryhmän toiselle pelaajalle, joka yrittää putata ja menee itse jonon viimeiseksi.
 • Voittaja on se ryhmä, joka ensimmäisenä saa kaikki kiekot putattua koriin

Kopittelu

 • Ryhmä jakautuu pareihin.
 • Parit sijoitetaan kentälle vastakkain ja siten, että kunkin parin heitot suuntautuvaan samaan suuntaan, eivätkä risteä.
 • Parien heittäjät sijoitetaan vastakkain ja parit kentälle rinnakkain siten, että kaikkien parien heitot suuntautuvat samansuuntaisesti, eivätkä risteä.