Toiminta-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan tuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antaa Seuratoiminnan tukea vuosittain.

2017 avustusten hakuaika päättyy 16.12.2016 klo 16.15.

OKM:n Seuratoiminnan kehittämistuki

HUOM! SFL antaa ministeriölle lausunnot Seuratuen hakemuksista, joten seuroja pyydetään aina toimittamaan kopiot hakemuksista liittoon: sihteeri@frisbeegolfliitto.fi

Suomen frisbeegolfliiton jäsenseurojen toiminta-avustus

 

Suomen frisbeegolfliitto voi hakemuksesta myöntää jäsenseuroilleen toiminta-avustusta.

Avustusta myönnetään visiomme mukaisen toiminnan edistämiseen. Tällainen toiminta voi olla seuran elinvoimaisuuden kehittämistä, lapsille ja nuorille suunnattuja toimintoja ja naisten ja tyttöjen mukaan saamista.

 

Esimerkkejä

Elinvoimaiset seurat
– Jäsenhankintakampanja, jäsenten tai hallituksen koulutus yhdistyksen toimintaan liittyen (viestintä, kirjanpito, hallinto jne.)

Lasten ja nuorten suosikkiharrastus
– Lajin esittely koululaisille, ohjatut harjoitukset, frisbeegolfkurssi, frisbeegolfleiri jne.

Naiset ja tytöt mukaan
– Naisille ja tytöille profiloituja tapahtumia, keskeisten toimihenkilöiden koulutukset naistoiminnan tukemiseksi jne.

 

Hakemuksen toimittaminen ja käsittely

Kaikki saapuneet avustushakemukset käsitellään liiton hallituksessa. Mahdolliset myönnetyt avustukset maksetaan seuran osoittamalle tilille sen jälkeen, kun liiton hallitus on antanut avustuksesta myönteisen päätöksen. Avustuksen käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys toteutuneine budjetteineen 31.12.2017 mennessä.

SFL:n jäsenseurojen toiminta-avustusten käsittely avautuu viimeistään keväällä 2017 valtionapupäätöksen aikoihin. Hakemuksia voi toimittaa vapaasti.

Hakemukset ja selvitykset osoitetaan sähköpostitse: sihteeri@frisbeegolfliitto.fi

 

Tarkasti eritelty budjetti, toiminnan rakenne sekä suunnitelma toteutumisen seurannasta ovat perusedellytyksiä menestyvälle hakemukselle. Seuran panos sekä hankkeen laajuudesta riippuen muiden yhteistyökumppaneiden osuudet ja vastuualueet on hyvä eritellä selkeästi.

 

Hakemuksen tiedot
– Seuran nimi
– Yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti
– Seuran hallituksen kokouksen päätöksen ajankohta
– Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan, kuinka montaa henkilöä toiminta koskettaa?
– Avustetun toiminnan tulot ja menot sekä toimijoiden vastuut eriteltyinä mahdollisimman tarkasti

Selvityksen tiedot
– Kuvaus toiminnasta, jota avustuksella toteutettiin ja kuinka montaa henkilöä toiminta kosketti?
– Toiminnan toteutuneet kustannukset
– Arviointi toiminnan onnistumisesta ja kehittämisideat

 

 

***