Suomen frisbeegolfliiton seura-avustukset 2014

Suomen frisbeegolfliitto julistaa jäsenseuroilleen haettavaksi avustuksen visiomme mukaisen toiminnan edistämiseen. Tällainen toiminta voi olla seuran elinvoimaisuuden kehittämistä, lapsille ja nuorille suunnattuja toimintoja, naisten ja tyttöjen mukaan saamista tai huippu-urheilun tukemista.

Esimerkkejä

Elinvoimaiset seurat
- Jäsenhankintakampanja, jäsenten tai hallituksen koulutus yhdistyksen toimintaan liittyen (viestintä, kirjanpito, hallinto jne.)

Lasten ja nuorten suosikkiharrastus
- Lajin esittely koululaisille, ohjatut harjoitukset, frisbeegolfkurssi, frisbeegolfleiri jne.

Naiset ja tytöt mukaan
- Naisille ja tytöille profiloituja tapahtumia jne.

Huippu-urheilua
- Frisbeegolf-, henkinen-, fyysinen-, ravintovalmennus jne.

Hakuaika on 9.4.-31.5.2014. Avustukset maksetaan seuran osoittamalle tilille heti sen jälkeen, kun liiton hallitus on antanut avustuksesta myönteisen päätöksen. Avustus tulee käyttää tänä vuonna tapahtuvaan toimintoon. Avustuksen käytöstä pyydetään selvitys syksyllä 2014.

Hakemukset osoitetaan sähköpostitse: toiminnanohjaaja@frisbeegolfliitto.fi

Hakemuksen tiedot

 • Seuran nimi
 • Yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti
 • Seuran hallituksen kokouksen päätöksen ajankohta
 • Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan, kuinka montaa henkilöä toiminta koskettaa?
 • Avustetun toiminnan tulot ja menot

Selvityksen tiedot

 • Kuvaus toiminnasta, jota avustuksella toteutettiin ja kuinka montaa henkilöä toiminta kosketti?
 • Toiminnan toteutuneet kustannukset
 • Arviointi toiminnan onnistumisesta ja kehittämisideat

Haetaan kilpailunjärjestäjiä SM-kisoille

Suomen frisbeegolfliitto hakee kilpailunjärjestäjiä amatöörien SM-kisoille 2014 ja SM-kisoille 2015.

Amatöörien SM-kisat 2014

Järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana 4.-5.10.2014. Pelattavat luokat ovat:

 • Advanced Women (FA1)
 • Advanced Amateur (MA1)
 • Junior Girls I (FJ1)
 • Junior Girls 2 (FJ2)
 • Junior Boys I (MJ1)
 • Junior Boys II (MJ2)

Järjestävän seuran on pystyttävä ottamaan kisaan vähintään 144 pelaajaa. Luokkakohtaiset kiintiöt ja osallistumisoikeudet määritelty kilpailun säännöissä. Järjestäjä saa ottaa ilmoittautumisia enemmänkin. Kilpailu pelataan yhdellä tai useammalla vähintään 18-väyläisellä radalla siten, että kaikki saavat pelata vähintään kolme täyttä kierrosta. Kilpailuformaatti rakennetaan yhteistyössä SFL:n hallituksen kanssa. Tarkemmat säännöt löytyvät SFL:n sivuilta.

Suomen frisbeegolfliitto on mukana tukemassa amatöörien SM-kisoja. Järjestävä seura voi anoa SFL:lta rahallista tukea kisojen järjestelykuluihin, ennalta määriteltyyn kohteeseen. Järjestävä seura saa käyttöönsä SFL:n Kisakoneen, joka toimii ilmoittautumis- ja tulospalveluna. SFL kustantaa PDGA:n palveluista koituvat kulut sekä mitalit/pokaalit, sekä tukee tiedotustoiminnassa toiminnanohjaajan avustuksella.

Ilmoita hakemuksessa ainakin seuraavat asiat:

 • Pelaajien kokonaismäärä
 • Järjestävä SFL:n jäsenseura
 • TD ja apulais-TD
 • Kilpailurata tai -radat
 • Kierrosten määrä ja alustava aikataulu

Hakemukset amatöörien SM-kisoista lähetetään toiminnanohjaajalle vappuun (31.4.2014) mennessä.

SM-kisat 2015

Järjestetään 3-4 päiväisenä tapahtumana 2015. Ajankohta tarkentuu vuoden loppuun mennessä. Säännöt mukailevat vuoden 2014 SM-kisoja. Pelattavat luokat ovat (alustavasti):

 • Pro Men (MPO)
 • Pro Women (FPO)
 • Masters (MPM)
 • Masters Women (FPM)
 • Grandmasters (MPG)
 • Senior Grandmasters (MPS)

Järjestävän seuran on pystyttävä ottamaan kisaan vähintään 144 pelaajaa niin, että avoimessa luokassa on vähintään 72 paikkaa. Järjestäjä saa ottaa ilmoittautumisia enemmänkin. Kilpailu pelataan yhdellä tai useammalla vähintään 18-väyläisellä radalla siten, että kaikki saavat pelata vähintään kolme täyttä kierrosta. Kilpailuformaatti rakennetaan yhteistyössä SFL:n hallituksen kanssa.

Suomen frisbeegolfliitto on mukana tukemassa SM-kisoja. Järjestävä seura voi anoa SFL:lta rahallista tukea kisojen järjestelykuluihin, ennalta määriteltyyn kohteeseen.  Järjestävä seura saa käyttöönsä SFL:n Kisakoneen, joka toimii ilmoittautumis- ja tulospalveluna. SFL kustantaa PDGA:n palveluista koituvat kulut sekä mitalit/pokaalit, sekä tukee tiedotustoiminnassa toiminnanohjaajan avustuksella.

Kisajärjestäjän on myös ilmoitettava miten ja missä medioissa kisoista tiedotetaan. Erityisesti toivotaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kisajärjestäjän on varmistettava finaalikierrosten tulosten live-seuranta valitsemassaan mediassa. Kisasivujen osoite on http://frisbeegolf-sm.fi/

Ilmoita hakemuksessa ainakin seuraavat asiat:

 • Järjestävä seura
 • TD ja apulais-TD
 • Kilpailutata tai -radat
 • Kierrosten määrä ja alustava aikataulu
 • Palkintojen payout –prosentti

Hakemukset 2015 SM-kisoista lähetetään toiminnanohjaajalle toukokuun loppuun (31.5.2014) mennessä.

Kokousterveisiä hallitukselta

Suomen frisbeegolfliiton hallitus kokoontui täysimääräisenä Helsingissä 2. huhtikuuta 2014. Kokouksen esityslistalla oli runsaasti asioita liittyen kisakauden käytännön asioihin sekä valtionavun käsittelyyn ja liittopäivien valmisteluun.

EM- & SM-kilpailut sekä toureihin liittyvät asiat

Hallitus keskusteli ja päätti tukea EM-kisajoukkuetta hankkimalla kaikille viralliset kisapaidat, sekä maksamalla Suomen joukkueen osallistumismaksut. Joukkueeseen jo nimetyt hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä päätöksestä.

Päätettiin myös avata hakuun sekä SM-2015 että amatöörien SM-2014 -kilpailut. Näistä lisätietoa tulossa tarjolle lähiaikoina.

Keskusteltiin myös tourien kiintiöpaikoista ja niiden jakamisesta ilmoittautumisen eri vaiheissa, koska asiasta on ollut erilaisia tulkintoja liiton foorumilla. NBDG pro-tourin vastaava Tapani Aulu on kirjoittanut asiasta selvennyksen liiton foorumille seurapalsta-osioon ja tourien vastaavat tulevat olemaan myös suoraan yhteyksissä osakilpailujen toimitsijoihin epäselvyyksien välttämiseksi.

SFL:n kilpailusäännöt & PDGA:n sääntökäännös

Päätettiin julkaista SFL:n kilpailusäännöt kotisivuilla. Käytiin myös läpi laskelmat PDGA:n sääntökirjan lisäpainoserästä sekä mahdollisista muutoksista materiaalissa. Tilaus on lähdössä kirjapainoon aivan lähipäivinä. Valmiita sääntökirjoja toimitetaan jäsenseurojen nimeämille yhteyshenkilöille jotka jakavat ne edelleen omille jäsenilleen. Viime vuonna painettu ja jaettu sääntökirja on edelleen voimassa.

Valtionavun jakaminen

Valtionavun saaminen edellyttää myös sen käyttämistä vuoden aikana. Kohteet jakamiselle ovat käytännössä yksinkertaiset, noudattaen Vision määrittelemiä suuntaviivoja. SFL:n jäsenseuroille tarjotaan mahdollisuus anoa seura-avustusta Vision mukaiseen toimintaan. Hakuohjeet ja siihen vaadittavat selvitykset tulevat lähipäivinä tarjolle liiton kotisivuille ja lisäksi toiminnanohjaaja on yhteydessä jäsenseuroihin asian suhteen.
Visio 2022 v.2

Liiton rooli kurinpidossa

Keskusteltiin liiton roolista nykyisessä kurinpitotoiminnassa ja käytiin lävitse rangaistusprosessi ja siihen liittyvät osapuolet. Viime syksynä PDGA Europen ja sen jäsenmaiden vastuita ja oikeuksia kasvattiin. Kansallisten kisojen kurinpitoasiat käsitellään kansallisen liiton tasolla ja sen jälkeen PDGA Europen rangaistuskomiteassa. EuroTourin tapahtumat käsitellään suoraan PDGA Europessa. Komitea tutkii asian ja valmistelee rangaistusehdotuksen PDGA:lle, jonka kurinpitotomikunta virallistaa rangaistustoimet.

Liittopäivät eli “liitopäivät”

Keskusteltiin liittopäivien järjestämisestä. Lajille ominaisena tapahtuma nimettäneen “liitopäiviksi”. Tarkoituksena on järjestää liitopäivät kauden päättyessä loka-marraskuussa yhtenä viikonloppuna ennen syyskokousta. Odotuksena on saada paikalle 1-3 hengen edustusto jokaisesta jäsenseurasta. Liitopäivillä valmistellaan syyskokouksen asioita ryhmätöiden muodossa, seurustellaan myös vapaamuotoisesti ja pelataan samalla jonkinlainen hallitus- tai joukkuekisa seurojen välillä.

SFL:n kilpailusäännöt ja -ohjeet

SFL uusi logo

Kilpailijoita ja kilpailunjärjestäjiä pyydetään tutustumaan SFL:n julkaisemiin kilpailusääntöihin. Säännöt löytyvät tämän artikkelin lisäksi Kilpailut-valikosta.

Tupakointisääntö

Pro-tourilla sekä SM-kilpailuissa kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka, sähkötupakka) käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Kieltoa rikkovaa rangaistaan säännön 801.04 G mukaan.

Muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa suositellaan välttämään tupakkatuotteiden käyttöä pelitilanteessa. Siirtymät, jonotus/odotus eivät ole pelitilanteita. Näissäkin tilanteissa on noudatettava sääntöä801.04

Rating ja pro-/amatööristatus

Pelaaja itse vastaa pelaamisestaan oikeassa luokassa ja oikealla statuksella.

Pelaajalla, joka aikaisemmin on ollut PDGA:n jäsen ja pelaa nyt b-lisenssillä, säilyy PDGA:n ylläpitämä rating sekä status ja hänen on pelattava luokassa, johon tämä rating ja status oikeuttavat.

Oman ratingin ja statuksen voi varmistaa tarvittaessa frisbeegolfliiton toiminnanohjaajalta.

Statuksen muuttaminen

Pro-pelaajaksi rekisteröityneet pelaajat voivat anoa PDGA Tour managerilta statuksen palauttamista amatööriksi. Lisätietoja saa frisbeegolfliiton toiminnanohjaajalta.

Vedonlyönti

Vedonlyönti on kielletty henkilöiltä, jotka osallistuvat vedonlyönnin kohteena olevaan kilpailuun pelaajana tai toimitsijana.

Tietojen toimittaminen TD:lle

Pelaajan tulee toimittaa tarvittavat tiedot palkinnon maksamista varten TD:n ohjeiden mukaisesti kahden viikon kuluessa kilpailun jälkeen. Muussa tapauksessa kilpailun järjestäjä voi jättää palkinnon maksamatta.

SFL:n kevätkokous hyväksyi sääntömuutoksen

SFL uusi logo

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3 Helsingissä. Toimintakertomus sekä tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Sääntömuutos sai aikaan jo enemmänkin keskustelua ja hallituksen esitys hyväksyttiin pienin muutoksin. Uudet säännöt astuvat voimaan PRH:n hyväksynnän jälkeen. Arvioitu käsittelyaika on n. 3,5 kk.

Syyskokouksen pöytäkirja, sääntömuutos ja muut kokouksessa käsitellyt dokumentit ovat saatavilla arkistosta.

2014 tourien säännöt julkaistu

Alkavan kauden pro- ja amatööritourien osallistumismaksut, luokat, kiintiöt ja muut säännöt on vahvistettu ja julkaistu verkkosivuilla. Samalla myös amatöörien SM-kilpailujen säännöt vahvistettiin.

NBDG-tour

Vuoden 2014 pro-tour kantaa nimeä NBDG-tour, kattaa samat 4 kilpailua kuin viime kaudellakin, pitkälti samoin säännöin. Merkittävimmät muutokset liittyvät osallistumismaksuihin ja voitonjakoon. Osallistumismaksun nostolla taataan se, että kilpailuissa on kunnon voitot, järjestävälle seuralle jää hieman enemmän käyttöön, ja lisäksi koko tourin yhteispottiin saadaan suuremmat bonukset, jolloin koko tourin kiertäminen tulee houkuttelevammaksi.

Muita mainittavia muutoksia ovat uudet luokat MPS ja FPM, sekä tupakointikiellon laajeneminen.

Powergrip-tour

Amatööritour kantaa pääsponsorinsa Powergripin nimeä ja käsittää pro-tourin tavoin samat neljä kilpailua kuin kaudella 2013. Tällä kertaa kaikki kilpailut ovat kaksipäiväisiä, kuten pro-tourillakin. Tärkein uudistus amatööritourille on siinä, että kaikista kilpailuista parhaat ansaitsevat paikan kauden päättävään amatöörien SM-kilpailuun. Tarkemmat paikkajaot löydät tourin säännöistä. Lisäksi ensimmäistä kertaa mukana on myös tyttöjen luokat FJ1 ja FJ2.

Amatöörien SM-kilpailut

Amatöörien kausi huipentuu lokakuussa SM-kilpailuihin, joissa ratkotaan kaikkien junioriluokkien Suomen mestaruudet, sekä amatöörinaisten ja -miesten mestaruudet. Näihin kilpailuihin voi osallistua luonnollisesti vain amatööristatuksella ja vain ansaitsemalla paikan Powergrip-tourin osakilpailuissa, tai järjestäjän myöntämällä villillä kortilla (mikäli toureilta jää paikkoja jaettavaksi). Lue lisää kilpailujen säännöistä.

Amatöörien SM-kilpailujen järjestäjä laitetaan hakuun lähitulevaisuudessa.

Karsintakilpailut Oulun SM-kisoihin

Viime vuotiseen tapaan voi pelaaja varmistaa paikkansa SM-kisaan hankkimalla osallistumisoikeuden karsintakisoissa, jotka ovat:

NBDG pro-tour, Pori (10.-11.5.)
Perämeri Open III, Oulu (17.-18.5.)
NBDG pro-tour, Peurunka (24.-25.5.)

Jokaisessa karsintakisassa jaetaan osallistumisoikeuksia seuraavasti (tulosjärjestyksessä pelaajille, joilla sitä ei vielä ole):

MPO: 7
FPO: 1
MPM: 2
MPG: 1

Mikäli jaettavilla paikoilla on pelaajia tasatilanteessa, he kaikki saavat oikeuden (paitsi 1. sija, joka ratkaistaan SD-menetelmällä).

Esimerkki: Karsintakilpailun tuloksissa jaetulla 9. sijalla on kolme pelaajaa. Heidän edellään on kaksi pelaajaa, joilla on jo osallistumisoikeus. Kaikki kolme sijalla 9 olevaa pelaajaa saavat osallistumisoikeuden.

Viime vuoden SM-kisojen perusteella osallistumisoikeuden ovat jo saaneet:

MPO (24): Pasi Koivu, Juho Parviainen, Lassi Hakulinen, Leo Piironen, Jalle Stoor, Arttu Sikanen, Nils Iso-Markku, Tapani Aulu, Juho Rantalaiho, Teemu Nissinen, Juhani Vainio, Kalle Rinne, Markus Pohjolainen, Niklas Stenroos, Toni Asikainen, Jukka Leinonen, Miko Fyhr, Mikko Laihonen, Jukka Pyhältö, Matias Söderström, Leevi Liitti, Seppo Paju, Matti Oksanen, Lasse Keränen
FPO (3): Henna Määttä, Anna Elo, Ellinoora Heikkilä
MPM (9): Ville Piippo, Thomas Mykkänen, Patrik Ekström, Ari Penttala, Sami Karvonen, Jouni Leskinen, Kari Vesala, Kenneth Wiberg, Sami Väisänen
FPM (1): Nina Kiminki
MPG (4): Ville Kotamäki, Björn Lindholm, Ilkka Tamminen, Harri Hynönen
MPS (1): Markku Tohni
MJ1 (4): Saku Anttila, Jani Ikonen, Esa Salonen, Jani Kleemola
MJ2 (3): Niko Rättyä, Ville Ahokas, Markus Pöysti

Osallistumisoikeus on henkilökohtainen, ei luokkaan sidottu.

Junioripelaajat voivat käyttää osallistumisoikeutensa joko Oulun SM-kisojen avoimessa luokassa tai amatöörien SM-kisoissa, jossa ratkotaan myös junioriluokkien Suomen mestaruudet.

Osallistumisoikeuden käyttäminen ja ilmoittautumisohjeet SM-kisoihin julkaistaan myöhemmin.

SFL:n ja PDGA:n logojen käyttö

Jäsenseurat ovat kyselleet mahdollisuutta käyttää Suomen frisbeegolfliiton ja PDGA:n logoja kisamateriaaleissaan.

SFL:n julkaisuvapaat logot löytyvät Medialle-sivulta ja ovat käytettävissä myös tähän tarkoitukseen. Sivun lopusta löytyy myös PDGA:n logo kahdessa eri formaatissa, joille PDGA on antanut luvan käyttää vapaasti PDGA:n alaisten sanktioitujen kilpailuiden materiaaleissa.

SFL:n sääntömääräinen kevätkokous la 22.3. klo12 Helsingissä

Suomen frisbeegolfliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 22.3.2014 klo12-14 Helsingissä, Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa (Mäkelänkatu 49), kokoustila 1, 3.krs.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään hallituksen ehdotus sääntömuutoksesta koskien SFL:n suorajäsenyyksien lakkauttamista.

Tervetuloa!

Kevätterveisiä hallitukselta

Suomen frisbeegolfliitto ry:n uusi hallitus kokoontui täysimääräisenä Tampereella 9. helmikuuta 2014. Kokouksen esityslista oli pitkä mutta pääpaino sijoittui kevätkokouksen sekä tulevan kauden kisakalenterin valmisteluihin liittyviin asioihin.

Kevätkokous pidetään Helsingissä 22.3.

Kevätkokoukseen työlistalla olivat edellisvuoden tilinpäätöksen läpikäyminen, sekä toimintakertomuksen viimeistely. Molemmat dokumentit toimitetaan lähipäivinä toiminnantarkastajalle luettavaksi. Liiton jäsenille aineisto tulee ensimmäisen kerran luettavaksi SFL:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa, joka päätettiin tällä kertaa pitää Helsingissä, 22. maaliskuuta. Päivän voi siis jo merkitä kalenteriin, tarkka aika ja paikka vahvistetaan virallisen kokouskutsun kanssa hieman myöhemmin.

Kilpailukalenteri muodostumassa

Kilpailukalenterin kokoaminen oli perinteisesti kohtuullisen pitkä prosessi. Frisbeegolfin SM-kilpailut kalenterista jo löytyvätkin, samoin vuoden vaihteessa julkaistut EuroTourien osakilpailut, sekä tammikuussa lopussa julkaistut Powergrip- ja NBDG pro-tourin osakilpailut. Soviteltavana olivat vielä joukkue- pari- ja sekaparigolfin SM-kilpailut, sekä hyvä valikoima erilliskisahakemuksia. Hallitus pyrkii kisakalenteria rakentaessaan sovittelemaan kilpailuja pelattavien luokkien ja pelipaikkojen etäisyyksien perusteella sopivassa suhteessa eri puolille Suomea, siten että kaikille kisoille löytyisi myös pelaajia. SM-kisoille tullaan tänäkin vuonna tarjoamaan kolme karsintakilpailua, mutta kisapaikoista ei vielä tehty päätöstä. Uutena kisana tällä kaudella tullaan järjestämään Amatöörien SM-kilpailut, joihin pelaamaan kutsutaan parhaiten Powergrip-tourilla pärjänneet, sekä villiä korttia hakemalla, jolloin kisamenestys on osoitettava joissain toisessa kilpailussa. Kisoille tullaan hakemaan järjestäjää lähiaikoina.

Sekä tourien että SM-kisojen sääntöjä tarkistettiin ja tarkennettiin vielä edelleen. Keskusteluja käytiin niin ilmoittautumisjärjestelmästä, kuin seurojen edustajista ja palkintopotin jakamisesta. Kunhan viimeiset viilailut saadan tehdyksi, julkaisemme sekä säännöt että koosteen muutosten pääkohdista.

Valmennus- ja koulutustoiminnalle oma yhdistys, pilotointivaihe alkamassa

Viime kauden alussa nimetty työryhmä alkoi valmistelemaan SFL:n vision mukaista valmennus- ja koulutustoimintaa. Työryhmä on edennyt siihen vaiheeseen että valmennustoiminnalle perustetaan oma yhdistys tämän kevään aikana. Työryhmä on myös valmistellut kurssi- ja koulutusmateriaaleja eritasoisille koulutuksille ja näitä tullaan testaamaan käytännössä kauden aikana eri puolilla Suomea toteutettavissa pilottihankkeissa.

Vuoden 2014 hallituksen vastuualueet

Hallituksen ja toiminnanohjaajan välillä jaettiin työtehtäviä hieman uudelleen. Käytännössä toiminnanohjaaja Teemu Lehtomäki vastaa jatkossakin seura- ja kilpailutoiminnan tuki- sekä koordinointitehtävistä, sekä toimii kontaktina sponsorointi- ja media-asioille. SFL:n puheenjohtaja Ville Kotamäki vastaa SM-kisojen koordinoinnista sekä kaikista sääntökysymyksistä. Tapani Aulu jatkaa PDGA:n maakoordinaattorina, vastaten myös NBDG pro-tourista ja joukkuegolfin SM-kisoista. Hallituksen uusi tulokas Tuomo Tanskanen ottaa vastuulleen kaikki IT-järjestelmät ja -palvelut, sekä Kisakoneen kehittämistyön. Kiril Häyrinen jatkaa koulutus- ja valmennustyöryhmän johdossa, vastaten myös tulevaisuustyöstä ja yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa. Saija Lehto jatkaa jäsenrekisterivastaavana. Teemu Malmelin jatkaa Powergrip-tourin koordinaattorina, sekä vastaa myös pari- ja sekaparigolfin SM-kisoista. Ari Penttalan vastuulla on jatkossakin erilliskisojen koordinointi.

Valtionavusta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa

Lajin suosio alkaa viimein näkyä myös ulospäin, sillä edellisviikolla SFL:lle jaettiin 20 000 euroa valtionapua. Tuki tullaan käyttämään vision mukaisiin kohteisiin SFL:n syyskokouksessa hyväksyttyä budjettiraamia mukaillen, sillä tukeahan saatiin alle puolet anotusta. Hallitus valmistelee ja päättää tarkemmin seuraavassa kokouksessaan maaliskuun aikana, miten tukea käytetään ja miten seurat voivat anoa sitä vision mukaiseen toimintaansa.